Eierkort/-sertifikat skal underskrives av både selger og kjøper, samt eventuelle medeiere, og sendes til:
Norsk Hestesenter
Starumsveien 71
2850 Lena

Husk fødselsdato og adresse til kjøper, og dato for salg.

Dersom eierkort/-sertifikat for hesten mangler, ta kontakt med NHS på registrering@nhest.no eller telefon 61 16 55 00.

NB! Pass SKAL følge hesten, det er kun eierkort/-sertifikat som sendes inn.

Eierskifte for raser som ikke registreres av Norsk Hestesenter, gjøres hos passutstedende instans for rasen. Vi gjør oppmerksom på at Norges Rytterforbund kun er et konkurranseregister, og at eierskifter, kastrering og død skal i henhold til forskrift meldes til rasens respektive passutstedende instans.