Norsk Hestesenter har det overordnede ansvaret for utstillingene og dommerne, og den lokale arrangøren har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av utstillingen. Når det gjelder bedømmelse av hestene, legges gjeldende avlsplan for hver enkelt rase til grunn. Arrangører av utstillinger må gjøre seg kjent med innholdet i «Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser» og NHS sitt utstillings- og bruksprøvereglement

Vi har også laget en veileder for lokale utstillingsarrangører, hvor du finner mye nyttig informasjon.