Endringene gjelder for hester som blir grunnvaksinert fra og med den 01.01.2020. For hester som har dokumentert ferdig grunnvaksinering før 01.01.2020, og har dokumentert gyldig revaksinering etter dette, er det ingen endringer.

a) Grunnimmunisering
Alle hester skal være grunnimmunisert. Med grunnimmunisering menes tre vaksinasjoner (1 + 2 + 3) etter følgende intervall:
Vaksine 1 - kan gis hesten fra tre måneders alder.
Vaksine 2 - minimum 21 dager og maksimalt 92 dager etter vaksine 1.
Vaksine 3 (booster) – innen sju måneder etter vaksine 2.

Det er ingen nedre grense for hvor kort avstanden kan være mellom vaksine 2 og 3. Hesteeierne bør følge anbefalingene fra vaksineprodusenten og veterinæren.

b) Revaksinering
Alle hester skal revaksineres minimum hver tolvte måned (365 dager). Oversittes fristen for revaksinering, skal hesten grunnimmuniseres på nytt, som angitt under punkt a).

I forbindelse med utstilling og hesteslipp i NHS regi godtas vaksine 1+2 eller 1 inj. i perioden 7-90 dager før arrangementet. Det kreves ikke vaksinasjon av føll ved fot.