(Dette har IKKE tilbakevirkende kraft. Gjelder hester født f.o.m. 01.01.2018, eller hester som ikke er ferdig grunnimmunisert før 01.01.2018. For hester som må revaksineres etter 01.01.2018 se punkt b.)

a) Grunnimmunisering
Alle hester skal være grunnimmunisert. Med grunnimmunisering menes tre vaksinasjoner (A + B + C) etter følgende intervall:
Vaksine A - kan gis hesten fra tre måneders alder.
Vaksine B - minimum 21 dager og maksimalt 92 dager etter vaksine A.
Vaksine C - minimum 150 dager og maksimalt 215 dager etter vaksine B.

b) Revaksinering
Alle hester skal revaksineres minimum hver tolvte måned (365 dager). Oversittes fristen for revaksinering med mer enn én måned (31 dager), skal hesten igjen gis to vaksiner etter intervallene som angitt for vaksine A og B under punkt a).

I forbindelse med utstilling og hesteslipp i NHS regi godtas vaksine A+B eller 1 inj. i perioden 7-90 dager før arrangementet. Det kreves ikke vaksinasjon av føll ved fot.

PDF av vaksinasjonsbestemmelsene.