Anleggsleien gjelder for det midtre og lille ridehuset, samt alle utebaner. Det øvre ridehuset er forbeholdt organiserte gruppetreninger etc., og er ikke åpent for egentrening.

Priser for anleggsleie (gjeldende fra 1. april 2021)
Per gang: kr 150,-
Per måned: kr 600,-
Seks måneder: kr 3000,- (januar - juni, juli - desember)
Tolv måneder: kr 5500,- (januar - desember)

Privat bruk av anlegget betales på forhånd via Vipps på 95698 (Stiftelsen Norsk Hestesenter). Viktig! Merk betalingen med ”anleggsleie” og hvilket tidsrom du betaler for. Spørsmål kan rettes til Norsk Hestesenter på nhest@nhest.no eller på 61 16 55 00. 

Informasjon om låsesystem i midtre ridehus.

Reservasjon
Private brukere reserverer tid i vår egen booking-kalender (google). Send din e-postadresse (som skal knyttes mot kalenderen) til nhest@nhest.no for tilgang og mer informasjon.

Regler
Alle som benytter anlegget til Norsk Hestesenter må innrette seg etter de reglene som gjelder.
Regler for ridehus
Regler for bruk av utendørsanlegget

Informasjon
Løpende informasjon blir gitt i en egen Facebook-gruppe. Meld deg inn her.