Opptakskrav
1. Fagbrev i hovslagerfaget pluss ett års yrkeserfaring, eller realkompetanse
2. Bestått opptaksprøve

Alle søkere må avlegge en opptaksprøve. Hovslageryrket er et praktisk fag og utdanningen forutsetter at søkeren har basisferdigheter. Opptaksprøven vil bestå av en praktisk oppgave, der søkeren skal lage et par ringsko med gitte mål og modifikasjoner. 

Realkompetanse
Søkere, som er 23 år og eldre, kan søke om opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering. Som en del av realkompetansevurderingen skal søkeren bestå en teoretisk, skriftlig prøve for å dokumentere at kompetansen tilsvarer læringsutbyttet for fagbrev i hovslagerfaget. Søkere som ønsker å vurderes på bakgrunn av realkompetanse må også avlegge opptaksprøve. Det vises for øvrig til Stiftelsen Norsk Hestesenters "Forskrift om opptak, studier og eksamen".

Utdanningens struktur
Utdanningen vil gå over ca to år og bestå av ca 14 moduler på to dager hver, slik at man kan ta studiet ved siden av jobb. Mellom modulene skal studentene gjøre konkrete oppgaver som blir vurdert av faglærer. Det meste av undervisningen vil foregå på Starum. Det vil også være noe digital undervisning.

Undervisningen vil gis av lærere og instruktører med faglig tyngde og gode pedagogiske ferdigheter. Vi har inngått et samarbeid med Farriery Tuition om store deler av undervisningen. Farriery Tuition tilbyr kurs i flere land, blant annet Sverige og Danmark, de har lang erfaring med undervisning og tilbyr et godt pedagogisk opplegg.

Siden England og Worshipful Company of Farriers er det mest anerkjente internasjonale utdanningsprogrammet for hovslagere, har vi sett til deres nivå og pensum i utforming av læringsutbyttebeskrivelse og innhold og tilpasset det til norske forhold. Fagskoleutdanningen vil tilsvare det engelske AW-nivå.

Det planlegges å ta opp inntil 8 studenter pr løp.

Utdanningens innhold

Hestehold og regelverk

 1. Hesteraser, typer og bruk
 2. Hestens språk, atferd og naturlige behov
 3. Lover og forskrifter
 4. Forsikringer
 5. Helse, miljø og sikkerhet
 6. Vaksiner, smittevern, smittsomme sykdommer og zoonoser
 7. Fiksering og bruk av beroligende medisiner
 8. Fôringslære, inkludert relevante kosttilskudd
 9. Bransjestandard hest, kvalitetssikring og internkontroll
 10. Konkurransereglement vedrørende skoing for ulike grener
 11. Hovslagerens, veterinærens og andres roller og ansvarsområder
 12. Hovslagerfagets historie

Anatomi, fysiologi og biomekanikk,

 1. Terminologi og retningsbeskrivelser
 2. Detaljert anatomi fra og med carpus/tarsus og distalt
 3. Struktur, funksjon og oppbygging av skjelettet, muskler, sener og ligamenter
 4. Epitel-, muskel-, nerve- og bindevev
 5. Hoven og tilhørende strukturer
 6. Ledd og tilhørende strukturer
 7. Sirkulasjonssystemet; blod og lymfe
 8. Nervesystemet
 9. Respirasjons- og fordøyelsessystemet; overordnet
 10. Det mekaniske støtteapparatet
 11. Beinstillinger og eksteriør
 12. Bevegelsesapparatet
 13. Statisk og dynamisk balanse

Føll og unghester

 1. Vekst og utvikling
 2. Aksebrudd (valgus og varus) og rotasjon
 3. Seneapparatet; stramme og slakke sener
 4. Annen hov- og beinstillingsproblematikk på føll
 5. Beskjæring og terapeutisk skoing av føll og unghest

Patologi og halthet

 1. Sykdommer og skader i hoven og bevegelsesapparatet; forebygging, årsak, symptomer og behandling
 2. Disponerende faktorer
 3. Betennelses- og smerterespons
 4. Identifisering av halthet

Diagnostikk

 1. Mønstring på rett og bøyd spor, mykt og hardt underlag
 2. Palpasjon og visitering
 3. Kunnskap om billeddiagnostikk
 4. Røntgenbilder; kvalitet, terminologi, gjenkjenne strukturer og åpenbar patologi fra og med carpus/tarsus og distalt
 5. Nerveblokader
 6. Journaler og epikriser
 7. Andre diagnostiske hjelpemidler

Praktisk skoing og smiing

 1. Et helhetlig perspektiv og skoingsplan for den enkelte hest
 2. Skoing for å optimalisere hestens prestasjoner og forebygge skader og sykdommer
 3. Terapeutisk skoing
 4. Framstilling og bruk av bruks-, syke- og spesialbeslag
 5. Effekter og bieffekter av beskjæring og ulike beslag

Verktøy og materialer

 1. Materialer og produkter som brukes i stedet for, eller i tillegg til tradisjonelle beslag
 2. Effekter og bieffekter av ulike materialer og produkter som brukes i skoing
 3. Forholdsregler ved bruk av syntetiske materialer, lim, støp mm. (HMS)

Språk
Mye av den praktiske og noe av den teoretiske undervisningen vil foregå på engelsk. Det legges til rette for at norske lærekrefter bistår studentene med språklige utfordringer der det er behov. Fagterminologien (anatomi og patologi) er på latin, og det er nødvendig å lære seg dette for å blant annet kunne samarbeide med veterinærer og nyttiggjøre seg av journaler. Det vil være fullt overkommelig for studenter som ikke er vant til å kommunisere på engelsk å lære seg fagterminologien og tilegne seg kunnskapen via engelsk pensumbok (det finnes ingen norske pensumbøker pr. i dag), med støtte av norsk læringsmateriell. Det forventes ikke at studentene skal levere oppgaver på engelsk, eller føre samtaler og diskusjoner på engelsk.

Eksamen
Avsluttende eksamen vil bestå av:

 • Innlevering: 10 sko laget på forhånd, med ulike funksjoner og etter gitte spesifikasjoner
 • Teoretisk del: Skriftlig prøve 
 • Muntlig del: Samtale/forklare om bruk, effekter og bieffekter av innleverte sko. Oppfølgingsspørsmål fra sensor
 • Praktisk del:
  • Vurdering av hest, statisk og dynamisk; foreslå plan for skoing.
  • Sko 1 frambein og 1 bakbein med håndsmidde ringsko (ulike variasjoner på skoene avhengig av hestens behov og sensors ønsker). 2 timer
  • Moderne materialer; utføre en oppgave ved bruk av moderne materialer på hov
  • Sykdom/skade i hov; reparere/behandle hov (dødbein), (evt i samme oppgave som over)

Kandidater som har 6 år eller lengre erfaring som hovslager og har gjennomført utdanningen, får mulighet til å avlegge den engelske eksamen og bli registrert som «Associate Worshipful Company of Farriers» i det engelske anerkjente kvalitetssystemet for hovslagere.

Studieavgift/pris
Det er ikke avklart hva studiet vil koste. Studieavgiften vil regnes ut på bakgrunn av kostnader, og om vi mottar tilskudd til utvikling og gjennomføring.
Det vil være mulig å dele opp studieavgiften og søke om lån i Statens Lånekasse.

Faglig ansvarlig og kontaktperson

Vibeke Edvardsdal, Norsk Hestesenter: Vibeke.edvardsdal@nhest.no
Norsk Hestesenter: nhest@nhest.no
Norges Hovslagerforening: post@hovslagerforeningen.no

Logo Hovslagerforeningen.png