På ridelærersiden har NHS et utstrakt samarbeid med de utenlandske organisasjonene International Group for Equestrian Qualifications og Equestrian Educational Network. Dette er bl.a. med på å sikre at utdannelsen av ridelærere er harmonisert over store deler av verden og legger opp til utveksling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene. For eksempel kan du ta Ridelærer I hos oss på NHS, for deretter å ta Ridelærer II hos en av våre samarbeidspartnere i for eksempel Sverige, Frankrike eller Irland. 

På travtrenersiden er NHS med i ETSA-samarbeidet (European Trotting School Assosiation), hvor det blant annet arrangeres et internasjonalt studentløp hvert år. Når det gjelder travtrenerutdanningen må man i prinsippet ha tatt denne ved NHS for å få profftrener A-lisens fra Det Norske Travselskap (DNT), men det er muligheter for å ta praksisperioden (seks uker) på en stall i utlandet. Ved annen utdanning fra utlandet og praksis som profftrener i andre land, kontakt DNT.

For tiden er Norsk Hestesenter involvert i to internasjonale prosjekter, ett på ridelærersiden og ett på travtrenersiden. Informasjon om disse finner du i menyen.