Utebanene består av dressurbane, sprangbane, travbane (560 m), treningsløype inkludert flere rettstrekker for intervalltrening og bakketrening, ovalbane for islandshester, kjørebane, terrenghinder, naturridebane og kjørehinder.

Regler for bruk av utendørsanlegget

All bruk av hest på Norsk Hestesenter sitt anlegg skjer på eget ansvar og for egen risiko. Godkjent hjelm SKAL brukes ved all ridning og kjøring. Ved bruk av terrengbanen skal også sikkerhetsvest som er godkjent for feltritt brukes. Vis hensyn til andre der du ferdes. 

Øvrige regler 
Terrengbanen: Av sikkerhetsmessige hensyn skal det ved hopping av terrenghinder på terrengbanen alltid være en kvalifisert/godkjent ridelærer/trener til stede. Ryttere med godkjent resultat fra 3***klasse (gamle 2**) i feltritt, som rir og trener selv, kan også gjøre dette på egenhånd her, men vedkommende må ha med en myndig person på bakken. Man har ikke lov å hoppe hinder høyere enn en klasse over den man konkurrerer i, det vil si at man kan hoppe hinder som går i klasse 80 cm om man rir/starter KC - evntuelt ikke har startet feltrittstevner før. Dette er trenerens ansvar. Husk at vanskelighetsgraden på terrenghinder ikke alltid kan bedømmes utfra høyden på hinderet - er treneren i tvil må man spørre, eller la være å hoppe. Hvis reglene ikke overholdes kan man bli utestengt fra å avholde treninger på banen. Ved eventuelle spørsmål om terrengbanen, kontakt klubbens banebygger Lene A. E. Juliussen på lene.juliussen@live.no / 970 86 924.

Alt av materiale som blir tatt frem, skal ryddes på plass etter bruk. Står det materialer/øvelser framme, skal disse forlates slik du fant dem. All møkk på sprang og dressurbanen skal fjernes etter endt økt.

Vi ønsker deg en riktig fin trening på anlegget!  

Brudd på regelverket kan medføre bortvisning fra anlegget. Har du ikke betalt anleggsleie (private ekvipasjer) eller ikke fjerner møkk / rydder opp etter deg kan du bli ilagt en bot på kr 500,-.

Møkking Terese.jpg
Husk å fjerne all møkk sånn at vi bevarer underlaget - gjelder alle baner!