Innmelding avlsvurdering

Ønsker du å melde inn hingsten din til avlsvurdering 15.mars 2024 tar du kontakt med DNT. Avlsvurderingen vil finne sted på Bjerke Travbane. Alle hingster som vises vil bli godkjent, unntatt de med diskvalifiserende helsedefekter. Framvisning er en forutsetning for at avkom skal få fulle rettigheter. For mer informasjon se www.travsport.no

Bedekningstillatelse

Enhver bruk av varmblodstraverhingst til avl i Norge, betinger at det løses bedekningstillatelse hos Det Norske Travselskap (DNT) for det aktuelle året. Dette er en forutsetning for at et eventuelt føll skal kunne bli registrert som traver. Denne må løses for:

 • Kårede hingster (modell før 2015) og avlsgodkjente hingster (modell fra 1.1.2015).
 • Utenlandsstasjonerte hingster i sædimport (fersk eller frossen).
 • Det er fra 2023 igjen anledning til å bruke egen hingst på inntil 2 egne hopper for varmblodstraver. Her gjelder samme regler som for kaldblodstraver og samme veterinære krav som for de som vises til avlsvurdering. Søknad sendes til DNT før bedekning finner sted. 

For å kunne avle norskfødte føll med godkjent hingst stasjonert i Norge gjelder følgende:

 • Hingsten må være kåret (modell før 2015) eller avlsvurdert (modell fra 1.1.2015) og erklært fri for defekter som gir avlsforbud.
 • Hingst som er avlsvurdert ved fysisk framvisning i annet nordisk land behøver ikke vises på kunngjort avlsvurdering i Norge, men det må søkes DNT om godkjenning for Norge. Frist 1. mars.
 • Hingst som ikke er godkjent i Norge eller annet nordisk land må meldes til avlsvurdering. 
 • Avkom etter hingst godkjent for norsk avl i henhold til ovennevnte får fulle rettigheter med hensyn til startrett i klasseløp, mønstringsløp etc. (se under).

For importsæd 2024 gjelder følgende:

 • Importør/ansvarlig person må søke om bedekningstillatelse 2024 for alle hingster som blir benyttet (se over).
 • Hingster som har vært godkjent tidligere år er automatisk godkjent.
 • For nye hingster må det søkes DNT om godkjenning. Frist 1. mars.

Viktig info ved bruk av hingst som står i Norge og som ikke er vist på avlsvurdering:

Avkom etter hingster i Norge som ikke er vist på avlsvurdering, godkjent for importsæd eller godkjent for bruk på egne hopper vil ikke være berettiget til:

 • Oppdretterpremier
 • Deltakelse i de klassiske årgangsløpene
 • Deltakelse i Prinsesse Märthas Louises pokalløp
 • Deltakelse i Jarlsberg Grand Prix
 • Deltakelse i mønstringsløp
 • Deltakelse i DNTs unghestserie