Nordlandshest/lyngshest har sin opprinnelse i Nord-Norge, Det er om lag 2 300 hester av rasen i Norge. Nordlandshest/lyngshest er den minste av våre nasjonale hesteraser og brukes til alle typer aktiviteter, samt at den er en god ponnitraver.

Landslaget for nordlandshest/lyngshest har ansvar for rasen og støttes opp gjennom blant annet sekretariatsoppgaver av Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest på Olsborg i Troms. Den første utstillingen for rasen ble avholdt i Lyngen i 1916, mens stamboken kom i 1969 og Landslaget for nordlandshest/lyngshest ble stiftet så sent som i 1992.