Registrere bedekningsresultat på nett

Da løsningen for registrering av føll på nett ble lansert, fikk vi samtidig et verktøy som egner seg godt til å samle inn gode data på bedekningsresultat. Her kan nemlig hoppeeierene selv registrere resultatet av bedekninga, i tillegg til å registrere føll. Dette gir oss en mulighet til å få enda bedre oversikt over fruktbarheten i de ulike populasjonene. Det forutsetter i midlertid at hoppeeierene både kjenner til, og bruker løsningen. Vi har derfor laget en liten innføring i hvordan du bruker løsningen, samt forklaringer på hva som ligger bak de ulike alternativene som du kan velge som bedekningsresultater.

Hvor finner du nettløsningen?

Registreringsløsningen finner du på nettsidene til Norsk Hestesenter. Velg "Registrering" i toppmenyen.

Skjermdump1.png

Velg deretter et av de to valgene som er ringet rundt. Om du skal registrere føll så velger du «Registrering og hestepass». Det fører deg først til en informasjonside, før du kommer til selve skjemaet. Om du skal registrere et annet bedekningsresultat velger du «Registrer bedekningsresultat» og du kommer direkte inn i skjemaet.

Skjermdump2.png

Første skjermbilde i skjemaet ser slik ut:

Tredje skjermdump.png

Her må du først velge rase og bedekningsår, deretter fylle ut litt informasjon om hoppa. Du kan søke direkte på hoppa sitt registreringsnummer eller UELN, eller du kan søke på kombinasjon av navn og fødselsår. Om du taster inn fødselsår først, så trenger ikke navnet være fullstendig, men stemme med de første bokstavene i navnet. Da vil du få opp resultater som samsvarer når du trykker på søk.

Når systemet har søkt opp bedekning som er registrert på din hoppe får du opp følgende bilde:

Fjerde skjermdump.png

OBS! Dobbeltsjekk opplysningene om bedekninga, er bedekningsåret korrekt? Er det riktig hingst?

Hvilket alternativ skal du velge?

«Levende føll»: Føll som er eldre enn 7 dager. Dette alternativet tar deg videre til løsningen for å starte registrering av føllet.

«Tom»: Bruk dette feltet dersom et av disse alternativene er tilfelle:

  • Hoppa ikke er drektighetsundersøkt og ikke produserer et føll.
  • Hoppa er drektighetsundersøkt og ble konstatert tom.

«Resorbert»: Resorbert betyr at embryoet har blitt tilbakedannet. Dette alternativet skal derfor bare brukes dersom hoppa er bekreftet drektig ved tidlig drektighetsundersøkelse (fra dag 14) og deretter har negativt resultat ved neste drektighetsundersøkelse (etter dag 40).

«Kastet»: Betyr at hoppa har kastet et foster som er eldre enn 40 dager. Dette resultatet skal derfor brukes dersom:

  • Hoppa ved drektighetsundersøkelse utført 40 dager eller mer siden siste bedekning ble konstatert drektig, men likevel ikke produserer et føll.
  • Hoppa kaster så sent at det kommer ut et foster og en kan konstatere kasting på den måten.

«Dødfødt føll»: Hoppa fikk et dødfødt føll etter fullgått drektighet.

«Føllet døde»: Alle resultat der føllet dør mellom dag 0 og 7 etter følling.

«Tvillinger døde»: Hoppa går hele drektigheta ut, men tvillingene er døde ved følling eller dør mellom dag 0 og 7.

«Kastet tvillinger»: Samme betingelser som ved kasting, men med tvillingfoster.

I tilfelle der én eller begge tvillinger overlever må du ta direkte kontakt med oss for å få registrert resultatet og eventuelt overlevende tvilling.

Litt om bruk av drektighetsundersøkelse

Drektighetsundersøkelse anbefales utført mellom dag 14 og dag 21. På den måten får en et sikkert svar på om det er behov for et nytt sprang. Ved bruk av tidlig drektighetsundersøkelse (før dag 16) kan en óg oppdage tvillingbefruktning, gjøre mottiltak og dermed øke sjansen for å få et velskapt og friskt føll. Det er også den eneste måten en kan konstatere resorbsjon på, gitt at en gjør en undersøkelse til, rundt dag 40. I framtida vil kanskje rapporteringa også inneholde resultatet av drektighetsundersøkelse. Flere organisasjoner har også tatt i bruk avlstilskudd der utbetalinga er betinget i resultatet av drektighetsundersøkelsen.

Hva gjør du dersom hoppa dør/avlives etter bedekning?

Ble hoppa bekreftet drektig, men døde før termin? Send melding til oss om at hoppa er død og oppgi de opplysningane du har. Er hoppa ikke drektighetsundersøkt og dør før termindato, registrerer du hoppa død.

Ble hoppa bekreftet tom? Registrer resultatet «Tom» i løsningen over, og meld hoppa død til oss etterpå. 

Dersom hoppa dør i forbindelse med følling er det utfallet for føllet som er relevant i denne sammenhengen. Det skal dermed registreres enten dødfødt føll, føllet døde eller levende født føll i løsningen. Etter det er gjort melder du fra til oss om at hoppa er død.

Du finner også skjema for å melde fra om avliving under fanen «Registrering» på våre nettsider.