DNT har valgt å beholde ordningen med at du kan få bruke en ukåret hingst på egne hopper innenfor de samme søknadskriterier som gjaldt under Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien. Les mer om hvordan du går fram dersom du vurderer å bruke egen ukåra hingst på egen hoppe her: