Fra 2023 godkjenner DNT det på begge traverrasene
DNT har valgt å beholde ordningen med at du kan få bruke en ukåret hingst på egne hopper innenfor de samme søknadskriterier som gjaldt under Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien. Søknad skal være innsendt og godkjent før bedekning finner sted. Les mer om hvordan du går fram dersom du vurderer å bruke egen ukåra hingst på egen hoppe her:

Gypsy cob
Se avlplanen for rasen. Generelle helsekrav følges, krav om PSSM1-testing og røntgen er fjernet fra 2021.