Rapporter og statistikk fra NHS
Nøkkeltallsrapport 2022
Nøkkeltallsrapport 2021
Nøkkeltallsrapport 2020
Nøkkeltallsrapport 2019
Nøkkeltallsrapport 2018
Årsrapport nasjonale raser 2017
Status nasjonale raser 2016

Bevaring og nasjonale sentre
Evaluering av dagens bevaringsarbeid for de tre nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest og forslag til tiltak. 2016. Rapport fra utvalg bestående av representanter fra avlsorganisasjonene, NMBU og Norsk genressurssenter. 

Fladmark, SF., Ilseng, E., Fossum, AK. Utredning om de nasjonale hestesentrene. 2010. 

Genetikk og avl
Høiseth, M. 2017. Genetisk variasjon og fargegenetikk hos fjordhest. Masteroppgave 30 stp. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 

Melheim, M. 2017. Genetisk variasjon og clusteranalyse på bakgrunn av slektskapsdata hjå dølahest. Masteroppgave 30 stp. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 

Olsen, HF. 2011. Genetic variation and management of the Norwegian horse breeds. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap. Doktorgrad 2011:05. ISBN 978-82-575-0969-9 ISSN 1503-1667 

Selle, T. 2010. Genetisk analyse av utstillingsresultat for dei norske hesterasane dølehest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Masteroppgave 30 stp. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap.  

Helse
Rønning, LW. og Sveri, SB. 2006. Prevalens av patellahaking hos Nordlandshest/Lyngshest. Fordypningsoppgave Hestemedisin. Institutt for sports- og familiedyrmedisin. Hesteklinikken. 

Lykkjen, S., Stenbakk, L. K., Holmøy, I. H., 2020. Prevalens og risikofaktorer for forfangenhet hos nordlandshest/lyngshest (engelsk). Fordypningsoppgave (norsk). Institutt for sports- og familiedyrmedisin Hestesjukdommer, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Marked og bruksområder
Andersen, KS. 2017. Hesteturisme - Hovedsegmentene i det norske markedet. Masteroppgave 30 stp. Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Evans, R., Sigurdadottir, I., Helgadottir, G. 2015. A Good Practice Guide to Equine Tourism. HLB Rapport Nr. 2 – 2015. Electronic publication. ISBN 978-82-93079-17-0. Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.

Iversen, NM., Hem, LE. 2014. Forprosjekt: Markedsføringsstrategier for de nasjonale hesterasene Fjordhest Dølahest Nordlandshest/Lyngshest. 

Hind, LJ., Aanensen, Lise., Jørgensen, GHM. 2013. Hest i opplevelsesbasert reiseliv – Potensiale for økt bruk av nordlandshest/lynghest til turridning i Nord-Norge. Bioforsk Rapport Vol 8 Nr. 174. 

Vestervik, S. 2010. Ridning som friluftsaktivitet, integrering av ridning som friluftsaktivitet i kommunal planlegging. Masteroppgave 30 stp. Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø- og biovitenskap. 

Temperament
Olsen, HF., Klemetsdal, G. 2017. Temperament of the Norwegian horse breeds – a questionnaire based study. Applied Animal Behaviour Science. 193 60-66. Lenken går til en betalingsside for artikkelen.

Haugsnes, NI. 2011. Analyse av testløype på fjordhest. Masteroppgave 30 stp. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap.