Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Norsk hestesenter logo

Rapportering på midler fra Hestehjelpskassen

Etter endt prosjekt/tiltak skal søker levere en kort redegjørelse for prosjektet/tiltaket og en beskrivelse av hvordan midlene er brukt i henhold til søknaden. Rapporteringen gjøres via dette skjemaet innen to måneder etter prosjektet/tiltaket er avsluttet.

Rapporteringen skal gjøres innen to måneder etter prosjektet/tiltaket er avsluttet. Rapporten skal gi en kort redegjørelse for prosjektet/tiltaket og en beskrivelse av hvordan midlene er brukt i henhold til søknaden. Midler som ikke er benyttet skal tilbakebetales til Hestehjelpskassa. Midler som ikke er brukt i henhold til tilsagnet kan kreves tilbakebetalt.
Norsk Hestesenter har rett til å offentliggjøre informasjon om prosjektene/tiltakene. Alle gjennomførte prosjekter/tiltak vil få omtale i Norsk Hestesenter sine kanaler, og søker må bistå med tekst og bildemateriale til dette. Her kan du laste opp materiale, eventuelt kan det sendes på e-post til nhest@nhest.no. Merk da tydelig hvilket prosjekt/tiltak det gjelder.
Norsk Hestesenter
Starumsvegen 71
2850 Lena
Tlf.: 611 65 500
Org.nr.: 963 939 507