Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avl

Avl

Norsk Hestesenter har det overordnede ansvar for hesteavlen i Norge og et særskilt ansvar for de nasjonale hesterasene, mens den enkelte rases avlsorganisasjon har det spesifikke ansvaret for avlen innen sin rase. Les mer om organiseringen av hesteavlen i Norge.

Avl er målrettet utvelgelse av avlsdyr for å forbedre egenskaper, eller for å bevare den genetiske variasjonen i en rase. Avlsarbeidet i en rase styres gjennom rasens avlsplan, denne inneholder en beskrivelse av rasen, målet med avlsarbeidet og hvordan man skal nå dette målet. Se her for mer informasjon om avlsplaner og de enkelte avlsplanene for hesteraser med egne avlsorganisasjoner i Norge.

Registrering av egenskaper på utstillinger legger grunnlaget for avlsarbeidet da det er viktig å vite hvilke egenskaper vi har i en rase for å kunne velge ut sunne, funksjonsdyktige avlsdyr. Det arrangeres hvert år utstillinger for unghester, hopper, vallaker og hingster over hele landet. Norsk Hestesenter organiserer utstillingene i samarbeid med lokale utstillingsarrangører. 

 

Norsk Hestesenter
Starumsvegen 71
2850 Lena
Tlf.: 611 65 500