Travtrenerstudiet er under revidering, og arbeidet med revisjon av studieplaner skjer i samarbeid med næringen. Travtrenerstudiet vil nå bli et nett- og samlingsbasert studie på 30 studiepoeng.

Dato for oppstart er ikke fastsatt enda, men målet er oppstart i 2021. Det er derfor foreløpig ikke mulig å søke om opptak på studiet.

Ta kontakt på nhest@nhest.no om du har spørsmål.