I administrasjonsbygget ligger vårt eget bibliotek, og hvis du har lånekort på et vanlig folkebibliotek, kan du låne bøker fra biblioteket vårt også, uansett hvor du bor i landet! Søk på bøkene våre her. Når du finner noe du vil låne, tar du så kontakt med ditt nærmeste folkebibliotek, og de bestiller boka for deg slik at du kan hente den på ditt bibliotek.

NB! Utlånsordningen via andre biblioteker er dessverre midlertidig stengt, vi beklager dette! Vi håpler tilbudet er på plass igjen snart.