Anlegget på Norsk Hestesenter er tilpasset alle former for hesteaktiviteter. Vi har tre ridehus, flere rettstrekker, travbane, dressurbane, sprangbane, terreng/feltrittsbane, kjørebane og en rekke ride- og kjørestier på vårt område. I tillegg er det gode muligheter for trening med hest i omgivelsene rundt Starum. Velkommen!

For booking av anlegg til organisert trening, arrangementer m.m., kontakt oss på 61 16 55 00 eller send en e-post til nhest@nhest.no.
For privat bruk må det betales anleggsleie, se siden "Privat bruk" for mer informasjon.