Norsk Hestesenter er lokalisert her. 

Kart over anlegget på Norsk Hestesenter.

Bussforbindelser
Med fly/buss sørfra: 
Det går dessverre ikke lenger buss fra Gardermoen til Gjøvik.
Med buss fra Gjøvik: 
Busstoppet til NHS heter Starum. Rutetabell