Norsk Kaldblodstraver er en hardfør, allsidig og sterk hesterase som stammer fra den norske dølahesten. Hesten Veikle Balder, født i 1849 på Korsvoll på Dovre, ansees som kaldblodshestens far. Han satte dype spor etter seg i hesteavlen og finnes i dag i stammen til tilnærmet alle kaldblodstravere. Kaldblodstraveren har med tiden blitt foredlet til en lettere rase for å få en raskere og smidigere kjørehest, og dens hovedbruksområde er travsport. Kappkjøring med hest, det vi i dag omtaler som travsport, er den eldste organiserte sportsgrenen i Norge. De første kjente, organiserte travløp ble arrangert i 1832, og i 1875 ble Det Norske Travselskap (DNT) stiftet. DNT er i dag den norske raseorganisasjonen for travhester, og er dermed ansvarlig for registrering/sertifisering, stambokføring og for å bidra til en sunn avling av kaldblodstraveren. Selv om rasen avles for et spesifikt bruksområde, gjør dens allsidighet til at den også egner seg godt som hobby- og konkurransehest i øvrige ride- og kjøresporter.