Norsk Hestesenter fikk etter en anbudsrunde ansvaret for å etablere og drifte Nasjonalt Hesteregister fra Mattilsynet.

Ordningen med at alle hester skal ha pass har vært i funksjon i Norge i mange år allerede, og hester med norsk pass er automatisk inne i Nasjonalt Hesteregister. Hester med pass fra utlandet derimot må tilleggsregistreres i den respektive avlsorganisasjon i Norge. Dette gjelder også hester og ponnier som ble importert til Norge før denne forskriften trådte i kraft 1. juni 2017. Les om Nasjonalt Hesteregister på Mattilsynet sine sider.

Det er viktig at du registrerer hesten din så Mattilsynet kan hindre spredning av smittsomme sykdommer og jobbe for trygg mat. Hvis du ikke følger disse reglene kan du pålegges sanksjoner.

Nasjonalt Hesteregister kan du kontakte på nhr@nhest.no