Sikkilsdalen er en vakker fjelldal som starter vest for Skåbu i Nord-Fron kommune, og fortsetter i vestlig retning mot hjertet i Jotunheimen. Det er 20 km bilvei fra Slangen i Skåbu til Sikkilsdalsseter Fjellstue, som ligger 1016 m.o.h. Det er Norsk Hestesenter på Starum som nå driver hesteavlsseteren i Sikkilsdalen. Staten hadde ansvaret for denne tradisjonen fra oppstarten i 1868 og helt frem til 1984, da Norsk Hestesenter tok over. Dalen er U-formet i tverrsnitt, og fra Sikkilsdalsseter følger den to nesten sammenhengende vann, det første 1,8 km langt og det andre 3,8 km, til den ender ved en frodig grasslette under en steil fjellvegg ved Bristol. Området består totalt av om lag 30 000 mål. Dalbunnen og de nedre liene preges av frodige grassletter iblandet stauder og smakelige urter, som er godt vernet av fjellbjørk. Med andre ord, ypperlige beiteforhold.

Det går tre hingster med hvert sitt hoppefølge i de tre hamnene Åkrehamna (nærmest Sikkilsdalsseter), Prinsehamna (oppover mot Sikkilsdalshornet og Skåltjønna) og Bristol (innenfor det øvre Sikkilsdalsvannet). Hestene slippes mot siste halvdel av juni og hentes tilbake mot slutten av august eller de første dagene i september. Tidligere kunne svært populære hingster gå mange sesonger i Sikkilsdalen, nå er det vanligst at hingstene bare går en sesong.

Dølahingstene som skal gå i Sikkilsdalen blir valgt ut i forbindelse med hingsteutstillingen på Stav i april, i et samarbeidsmøte der det velges hvilke dølahingster som skal betjene hamningene i Sikkilsdalen, Tronhus og Bekkelegeret. For Sikkilsdalen er det Norsk Hestesenter, i samråd med representant for Gudbrandsdal Dølahestlag, som tar valget for de to hamningene det går dølahest i. I den tredje hamninga i Sikkilsdalen har det stort sett gått kaldblods traverhingst, men det har også noen år vært nordlandshest/lyngshest eller fjordhest.

Ønsker du å være publikum?
Hvis du ønsker å oppleve hesteslippet i Sikkilsdalen på nært hold, ønsker vi publikum velkommen til slipphelgen og gjennom sesongen for å besøke hestefølgene. 

Slippdato: lørdag 22. juni 2024

Nærmere informasjon om slippene i de forskjellige hamningene kommer.