Når hingster kastreres så skal veterinær gjøre endringen i passet. Passet og eiersertifikat skal ikke sendes inn. Kastrering av hester som er registrert hos Norsk Hestesenter meldes inn via dette skjemaet.

Når hester avlives/dør trenger vi kun informasjon om hestens navn, registreringsnummer (UELN) og dato for når hesten ble avlivet/døde, passet trenger ikke å sendes inn. Avliving av/døde hester som er registrert hos Norsk Hestesenter meldes inn via dette skjemaet.

Har du spørsmål? Ta kontakt på registrering@nhest.no.

Er hesten i tillegg til passutstedende instans registrert hos Rytterforbundet, sendes samme informasjon til dem.

På grunn av hensynet til trygg mat er det strenge regler for å slakte dyr. Les om hvilke regler som gjelder på Mattilsynet sine sider.