PÅMELDING

Vi tilbyr et strukturert program med aktiviteter som stimulerer til vekst og utvikling gjennom samspill med hesten. Sammen med jevnaldrende og hestene utvikler barna seg til å bli ansvarsbevisste og kunnskapsrike hestemennesker. Undervisningen vil foregå i hestens miljø og deltagerne vil lære mer om blant annet god hestevelferd, fôr og fôring av hest, samt utstyr, alt i fra å sale av- og på til hvordan det skal rengjøres og tilpasses hesten riktig.  

Gjennom undervisningen og oppgavene deltagerne får vil de lære om godt samarbeid og å bry seg om andre i gruppa, øve seg på å ta initiativ og se løsninger i stedet for utfordringer. Det blir fokus på lederskap og ansvar, mestringsfølelse og lavterskel moro med hest! 

Programmet består av 3 nivå, hvor hvert nivå består av 9 ulike merker/måloppnåelser. Hvert merke tas over 5-6 samlinger, til sammen rundt 45 samlinger. 
Oppstart er 9. januar 2024 og programmet varer hele 2024. 
Tirsdager fra kl. 16:15-17:15 vil være fast tidspunkt. 

Programmet passer for barn mellom 8-10 år, men det er også åpent for eldre barn. 

Hvis du skulle ha noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om EYLE, ikke nøl med å ta kontakt med instruktør Tone Farestveit på e-post tone.farestveit@nhest.no 

Velkommen til et spennende og nytt prosjekt for barn og unge!