På alle utstillinger i regi av Norsk Hestesenter, hingstekåringene såvel som hoppe-, vallak- og unghestutstillingene, er det alltid en dyrevelferdskontrollør tilstede. Sammen med dommerne og arrangør skal denne påse at konkurransedyrforskriften blir fulgt og at hestevelferden blir ivaretatt på utstillingsplassen. For de som er kjent med hest i forskjellige konkurranseformer så er dyrevelferdskontrollør det samme som en steward. 

Dyrevelferdskontrolløren - hestens representant
I et intervju med Norges Rytterforbund (NRYF) fra 2023 sier Harald Farbrot, steward med lang fartstid i NRYF, at en steward/dyrevelferdskontrollør er hestens representant på arrangementet. Arrangøren, dommere og dyrevelferdskontrollør har plikt til å gripe inn hvis de observerer avvik. Bestyrer av utstillingen er ansvarlig dyrevelferdskontrollør med rapporteringsplikt. Virksomheten skal dokumenteres skriftlig og det er Mattilsynet som er tilsynsmyndighet. 

Hva kontrollerer en dyrevelferdskontrollør?
Kontrollørens rolle handler overordnet om å påse at hestene generelt sikres god hestevelferd. Dette kan bety at det skal være noen tilstede i lasteområdet eller i stallområdet, for å holde oppsyn med at alle behandler og laster sine hester forsvarlig og uten bruk av makt. Hestene skal ikke utsettes for press eller metoder som påfører dem frykt, skade eller unødvendig belastning. 

Veterinærsjekk på utstilling
På hingstekåringene er det en veterinær tilstede for å gjennomføre veterinærsjekk på alle hestene før de kan gå videre med kåringen. Hingstene er gjerne på kåringen over flere dager, spesielt de som skal inn til utvidet bruksprøve. Det foretas en veterinærsjekk for å utelukke diskvalifiserende lidelser, og sjekke hingstens generelle helsestatus ved ankomst til utstillingsplassen. Det er ikke praksis at hopper, vallaker og unghester gjennomgår en veterinærsjekk før de kan fortsette med utstillingen. Derfor er det hovedsakelig opp til dommerne, arrangør og dyrevelferdskontrolløren å passe på at hester som viser tegn til sykdom eller halthet tas ut fra utstillingen. Det viktigste er hestens ve og vel! 

Utstyr og reglement
Hestene skal ha utstyr som er utformet korrekt og det skal brukes på en slik måte at det ikke påfører dyrene plager. Norsk Hestesenter angir hva slags utstyr som er lov under de ulike bruksprøvene og ved eksteriørbedømmelse i vårt bruksprøvereglement for offisielle hesteutstillinger. Les mer om hva slags utstyr som er tillatt på vår reglementside

Ammende dyr i konkurranse
Hoppe med føll ved fot er eneste unntak der det er lov med ammende dyr i konkurranser. Det bør legges spesielt til rette for og tas ekstra hensyn til disse under utstillingen. Dommere og dyrevelferdskontrollør må vite om og være bevisste på at det kan være hopper som har med seg føll på utstillingen. Dersom hoppa skal avlegge en bruksprøve skal det i bedømmelsen inkluderes og tas hensyn til at føllet er i nærheten. En utstilling sammen med hoppa kan være en fin erfaring for et føll, der det blir litt håndtert, får en tur på hengeren og får oppleve et annet sted enn stallen hjemme.   

Vi oppfordrer til at alle som skal stille hest på utstilling, uansett hva slags hest du har, setter hestevelferden først. Utstilling er spennende, viktig og betyr mye for mange. For noen hester kan det være første gang de reiser hjemmefra og da kan det koke litt ekstra når det skjer mye på utstillingsplassen. Vær tålmodig, ta hensyn og forholdsregler og si i fra på en ordentlig måte til enten arrangør, dommere eller dyrevelferdskontrolløren hvis du observerer avvik. Norsk Hestesenter ser frem til utstillingssesongen 2024 og ønsker velkommen på utstilling!