Ved bestått kurs får du et kursbevis. Kursbeviset legges ved som dokumentasjon når du søker Mattilsynet om kompetansebevis som sjåfør/ledsager. Tema som gjennomgås er hvilke regler som gjelder for hester som skal transporteres, hestefysiologi med vekt på vannings- og fôringsbehov, sykdom relatert til transport, hestens atferd og stresspåvirkning. Betydningen av sjåfør og ledsagers atferd for hestens velferd, samt sikkerhet for hest og transportpersonell og avliving av hest i nødstilfeller er andre stikkord for kurset. 

Kurset er et nettkurs, og ved påmelding vil du få tilsendt betalingsinformasjon. Når kurset er betalt, vil du få en lenke til kurset, og du kan gjennomføre kurset når du selv måtte ønske det.