På NHS har vi tre ridehus. Det største og nyeste ble innviet i 2016 og har en bane på 25x70 meter, her er det plass til ca 200 publikummere. I det samme bygget finner du også kantine, samt møterom/undervisningsrom, garderobe og toaletter. 

Det midterste ridehuset er på 20x60 med en mindre tribune. Lille ridehus ligger på nedsiden av hovedveien. Det er et gammel og ærverdig ridehus som ble bygd under andre verdenskrig, banen er 20x40. Dette ridehuset brukes blant annet i den lille rideskolen, der våre ridelærerstudentere underviser.

Regler for bruk av ridehus

• Godkjent hjelm skal brukes ved all ridning og kjøring
• Hesten skal alltid ha hodelag
• Det skal brukes sal ved ridning
• Bank på og vent på svar før du går inn
• Ta av og på utstyr utenfor ridehuset                        
• Den som skritter har vikeplikt
• Ri til høyre for hverandre
• Longering/tømmekjøring skal skje i tomt ridehus 
• Si ifra før du åpner porten og går ut
• Sprangridning kun etter oppsatte tider
• Fjern alltid møkk og rydd opp etter deg
• Hunder har ikke adgang til ridebanen
• Publikum skal oppholde seg på tribunen
• Private brukere skal betale leie før bruk
• Vis hensyn og respekt for dyr og mennesker

Ved å følge reglene bidrar du til å gjøre det trygt og sikkert for alle som bruker anlegget vårt - og til at både du og andre får en fin økt! 

Brudd på regelverket kan medføre bortvisning fra anlegget. Har du ikke betalt anleggsleie (private ekvipasjer) eller ikke fjerner møkk / rydder opp etter deg kan du bli ilagt en bot på kr 500,-.