Klasse 1a 
Hingster 6 år og eldre som innehar kårings-/premiegrad i Norge.

Klasse 1b 
Hingster 6 år og eldre som ikke innehar kårings-/premiegrad i Norge. 

Klasse 2a 
Hingster 4 og 5 år som innehar kåringsgrad i Norge.

Klasse 2ub 
Hingster til utvidet bruksprøve.

Klasse 2b 
Hingster 4 og 5 år som ikke innehar kåringsgrad i Norge.

Klasse 3 
Hingster 3 år.

Klasse 4 
Hopper 6 år og eldre som har født levende føll i utstillingsåret eller skal føde samme år*, eller som tidligere har født minst to registrerte føll.

Klasse 5 
Hopper 6 år og eldre uten føll eller som kun har født et registrert føll tidligere.

Klasse 6 
Hopper 4 -5 år.*

Klasse 7 
Hopper 3 år.**

Klasse 8 
Vallaker 6 år og eldre. 

Klasse 9
Vallaker 4 og 5 år.

Klasse 10
Vallaker 3 år.**

* Hopper som kommer på utstilling kan ikke være mer enn 280 dager drektig på utstillingsdagen og føll må være minimum ti dager gammelt.
** Enkelte raser har egne bestemmelser. Se avlsplan for de respektive raser.

Typegodkjenning 
Vilkår for typegodkjenning er fastsatt i de respektive avlsplaner.

Åpen klasse hingster
Hingster som innehar kårings-/premiegrad som ønskes vurdert av eksteriørdommere. Hingstene får en skriftlig omtale, uten karaktersetting. De vurderes ikke for eventuell endring av premiegrad. 

Åpen klasse hopper 
Premierte og upremierte hopper som ønskes vurdert av eksteriørdommere. Hoppene får en skriftlig omtale, uten karaktersetting og premieres ikke.

Unghestklasser
For føll, hopper og vallaker 1, 2 og 3 år og for hingster 1 og 2 år.

Hopper og vallaker 3 år skal som hovedregel stilles i unghestklasse før 1.august, men Norsk Hestesenter kan gi dispensasjon fra denne regelen.

Det kan oppnås følgende resultat i de enkelte klasser (se også avlsplanene for de enkelte rasene for evt. rasespesifikke kriterier knyttet til premiering):
Klasse 1a:    1., 2., 3. premie. lisensiert eller 0. premie.
Klasse 1b:    1., 2., 3. premie, kåringsgrad1, lisensiert eller 0. premie.
Klasse 2a:    1., 2., 3. premie, lisensiert eller 0. premie.
Klasse 2ub:  1., 2. , 3. premie eller 0. premie.
Klasse 2b:    1., 2., 3. premie, kåringsgrad1, lisensiert eller 0. premie.
Klasse 3:       Kåringsgrad1, lisensiert eller 0. premie.
Klasse 4:       1., 2. , 3. premie, graden "godkjent"2 eller 0. premie.
Klasse 5:       1., 2. , 3. premie, graden "godkjent"2 eller 0. premie.
Klasse 6:       1., 2. , 3. premie, graden "godkjent"2 eller 0. premie.
Klasse 7:       2.3 , 3. premie, graden "godkjent"2 eller 0. premie.
Klasse 8:       V1., V2., V3. premie, VGodkjent2 eller V0. premie.
Klasse 9:       V1., V2., V3. premie eller V0. premie.
Klasse 10:     V2.3, V3., VGodkjent2 eller V0. premie.
Typegodkjenning:  Typegodkjent eller 0. premie.
Unghestklasser:     "sløyfe" eller ”ikke sløyfe”

1Kåringsgrad er som oftest tidsbegrenset, se den enkelte rases avlsplan.
2Graden godkjent er ikke i bruk i alle raser, se den enkelte rases avlsplan.
3 Premiegraden 2. premie er ikke i bruk i alle raser, se den enkelte rases avlsplan.

Farge på sløyfene
1. premie: Hvit sløyfe
2. premie: Rød sløyfe
3. premie: Blå sløyfe
Godkjent/Typegodkjent: Grønn sløyfe
Unghest: Gul sløyfe