Klasse 1a 
Hingster 6 år og eldre som innehar kårings-/premiegrad i Norge.

Klasse 1b 
Hingster 6 år og eldre som ikke innehar kårings-/premiegrad i Norge. 

Klasse 2a 
Hingster 4 og 5 år som innehar kåringsgrad i Norge.

Klasse 2b 
Hingster 4 og 5 år som ikke innehar kåringsgrad i Norge.

Klasse 3 
Hingster 3 år *

Klasse 4 
Hopper 6 år og eldre som har født levende føll i utstillingsåret eller skal føde samme år, eller som tidligere har født minst to levende føll.

Klasse 5 
Hopper 6 år og eldre uten føll eller som kun har født et føll tidligere.

Klasse 6 
Hopper 4 -5 år, med eller uten føll.

Klasse 7 
Hopper 3 år *

Klasse 8 
Vallaker 6 år og eldre 

Klasse 9
Vallaker 4 og 5 år

Klasse 10
Vallaker 3 år

Typegodkjenning 
Vilkår for typegodkjenning er fastsatt i de respektive avlsplaner.

Åpen klasse hingster
Hingster som innehar kårings-/premiegrad. De vurderes ikke for eventuell endring av premiegrad. Denne klassen arrangeres i tilknytning til hingstekåringer, og er tenkt som en mulighet til å vise fram og promotere tidligere premierte hingster i forkant av avlsesongen. Det gjøres en eksteriørbedømmelse av hingstene og den/de beste for dagen er med og kjemper om tittelen ”Dagens hest” og evt tittelen ”Årets hingst” innen sin rase dersom slik utvelgelse foretas.

Åpen klasse hopper og vallaker
Denne klassen er for hopper og vallaker av alle raser. Her får man en eksteriøromtale av hesten uten å vise bruksprøve. Hesten får IKKE noen premiegrad. I denne klassen kan man også stille eldre, godt premierte individer, og få en omtale uten at det vil påvirke tidligere stambokført premiegrad, kvalitet og karakterer. 

Unghestklasser
For føll, hopper og vallaker 1, 2 og 3 år og for hingster 1 og 2 år.

Hopper og vallaker 3 år skal som hovedregel stilles i unghestklasse før 1.august, men Norsk Hestesenter kan gi dispensasjon fra denne regelen.

Det kan oppnås følgende resultat i de enkelte klasser:
Klasse 1 a:    1., 2., 3.premie. lisensiert * eller 0 pr.
Klasse 1 b:    1., 2., 3.premie, kåringsgrad, lisensiert * eller 0 pr.
Klasse 2 a:    1., 2., 3.premie, lisensiert * eller 0 pr.
Klasse 2 b:    1., 2., 3.premie, kåringsgrad, lisensiert * eller 0 pr.
Klasse 3:       Kåringsgrad, lisensiert * eller 0 pr.
Klasse 4:       1., 2. , 3.premie eller 0 pr.
Klasse 5:       1., 2. , 3.premie eller 0 pr. 
Klasse 6:       1., 2. , 3.premie eller 0 pr. 
Klasse 7:       2. , 3.premie, graden "godkjent" eller 0 pr.
Klasse 8:       V1., V2., V3.premie eller V0 pr.
Klasse 9:       V1., V2., V3.premie eller V0 pr.
Klasse 10:      V2., V3., VGodkjent eller V0 pr.

Typegodkjenning:  Typegodkjent eller 0 pr.
Unghestklasser:     "sløyfe" eller ”ikke sløyfe”

Farge på sløyfene
kåringsgrad – stor gul sløyfe
1.premie - hvit sløyfe
2.premie - rød sløyfe
3.premie - blå sløyfe
godkjent (hopper)- grønn sløyfe
"sløyfe" (unghest) – liten gul sløyfe

* enkelte raser har egne bestemmelser. Se avlsplan for de respektive raser.