Fokus unghest skal bidra til økt kompetanse hos unghesteiere, ved å gjøre faglig informasjon lett tilgjengelig, tilby tilrettelagte kurs og seminarer, stimulere til gode samarbeidsmiljøer og ikke minst oppmuntre til en aktiv tilværelse med sunne unghester. Fokus unghest ønsker også å bidra til et kvalitetsstempel som kan øke etterspørselen etter særnorske hester og dermed opprettholde levende populasjoner også i de kommende generasjonene. 

Fokus Unghest startet som et prosjekt i 2008 og ble gjennom flere år finansiert gjennom prosjektmidler. I 2019 fikk Fokus Unghest fast finansiering ved at avlsorganisasjonene og de nasjonale hestesentrene vedtok å drifte dette som et spleiselag. Norsk Hestesenter bidrar i sin rolle som Nasjonalt senter for dølahest.

Mer informasjon om Fokus unghest finner du på unghest.no.