Føllregistrering/resultat av bedekning

Norsk Hestesenter tok fra 2020 i bruk en ny løsning for føll-/hesteregistrering og bestilling av pass. I denne løsningen skal alle resultater av bedekninger registreres, også om hoppa ikke ble drektig. Dette gjelder de rasene som NHS registrerer. Nettløsningen forutsetter at hoppe og hingst er av samme rase.

Når føllet er født eller du skal registrere annet resultat bruker du skjemaet på denne lenken, eller velger "Skjema for registrering" i menyen. Her velger du rase og bedekningsår, deretter skriver du inn første del av mors navn og fødselsåret til mor, eller du kan søke ved hjelp av mors/hoppas reg.nr/UELN nr. Det vil da komme opp en eller flere hopper som er bedekt det aktuelle året, du velger da din hoppe og går videre i prosessen. 

Her registreres føllet og hestepasset betales i en og samme operasjon. Når dette er gjort, vil du få tilsendt en passpakke med chip, hårprøvekonvolutt, helsekort og passpapirer fra NHS. Du slipper og vente på faktura og hele prosessen vil gå mye raskere. Passpapirene fylles ut av veterinær som også setter inn chipen. Papirene og hårprøven sendes tilbake til NHS sammen med springseddelen. Dersom navneforslaget ikke er godkjent, vil du sammen med passpakken få et skjema for innsending av flere navneforslag.

En veterinær må kontrollere navn, farge, og kjønn, beskrive og tegne hestens signalement, sette inn microchip og ta hårprøve. Dette sendes så inn til Norsk Hestesenter som gjør ferdig hestepasset og sender tilbake når DNA er godkjent. Da er hesten ferdig registrert.

Springseddel er en form for kvittering som hoppeeier får fra hingsteholder når sprangpenger og evt. føllavgift er betalt. Springseddelen skal fylles ut på baksiden med opplysninger om føllet, og sendes til Norsk Hestesenter sammen med utfylte passpapirer. Dersom hoppa er tom, har kasta, eller føllet døde, så skal dette også registreres via nettløsningen, men da trenger man ikke å sende inn springseddel eller andre papirer.

De utfylte passarkene, hårprøven og springseddelen sendes inn til Norsk Hestesenter, Starumsveien 71, 2850 Lena (merk med registrering) så snart som mulig og helst innen 1. oktober samme år for at føllet skal rekke å få pass i løpet av fødselsåret.

For enkelte raser eller kombinasjoner av raser må registreringen fortsatt gjøres manuelt. Det samme gjelder ved registrering av føll etter hopper som faller inn under stimuleringsordningen for å få unge hopper i avl, samt ved førstegangs registrering av hester eldre enn 4 år. Ta kontakt på registrering@nhest.no eller telefon 61 16 55 00.

Hestepass

Hestepasset skal følge hesten hele livet, og alle vaksinasjoner og identitetskontroller føres inn. Helsekortet skal fylles ut ved medisinering. Dette inkluderer også medikamenter som hesteeier/-holder selv har gitt hesten. Dersom det opprinnelige passet går tapt, og det er mulig å fastslå identiteten til hesten ved hjelp av chip eller alternativ metode skal utstedende organ utstede et duplikatpass. Dersom man har mistet det opprinnelige hestepasset, og det ikke er mulig å fastslå identiteten til dyret, skal det utstedende organet utstede et erstatningspassLes om hestepass og helsekort på Mattilsynet sine nettsider. 

Passet skal brukes ved all forflytning innen EØS-området. Hester fra andre land innen EØS, som blir importert til Norge, må også ha et hestepass/registreringsbevis fra sitt fødeland. Importert hest skal registreres hos aktuell stambokførende instans innen tre uker etter ankomst til Norge.

Oppdretter: den som står registrert som eier/leier av hoppa når føllet blir født. Oppdretter blir da også eier av føllet.
Salg som er dokumentert på springseddelen blir fakturert på lik linje med andre eierskifter.

Les her om navngivning.

Hvite pass

Hester uten godkjent avstamning og hester uten rase får «hvite pass». For å få et slikt pass må det sendes en mail til registrering@nhest.no med følgende info: Hestens navn, farge, kjønn og når den er født (årstall holder om en ikke vet dato). Videre trenger vi eiers navn, adresse, fødselsdato, mailadresse og telefon. Det er viktig å sjekke om hesten har chip fra tidligere, før det bes om hvitt pass.

Skriv det du vet om hestens mor/far og rase. Dette kommer IKKE med i passet. Oppdretter kommer ikke med i passet, kun navnet på den personen som har bedt om å få passet utstedt.

Vi sender ut en registreringspakke (se over) på lik linje med hester med godkjent avstamning. Når vi får de utfylte papirene samt hårprøve i retur blir passet sendt ut etter at passavgiften er registrert betalt.