Utstillinger
Innmeldingsavgift unghest: 680,-
Innmeldingsavgift hopper og vallaker: 850,-
Innmeldingsavgift hingster, kaldblodstraver**: 9 975,- inkl. godkjenningsavgift
(hele beløpet betales ved innmelding, godkjenningsavgift kr 4 500,- refunderes dersom kåring ikke oppnås)
Innmeldingsavgift hingster, nasjonale raser (røntgen for dølahingster er ikke inkludert): 2 700,-
Utvida bruksvurdering (dølahest, fjordhest, nl-hest), inkluderer innmeldingsavgift: 3 700,-
Innmeldingsavgift hingster, andre raser: 3 200,-
Godkjenningsavgift hingster, andre raser: 2 500,-
Interimkåring kaldblodstraver (gjelder kun for inneværende sesong): 28 875,-
Interimkåring andre raser, unntatt de norske (gjelder kun for inneværende sesong): 15 750,-
Avkomsvurdering: 1 000,-
Åpen klasse: 850,-

Annen avlsgodkjenning
Søknad om bruk av importsæd andre raser: 2 310,-
Bruk av egen ukåra hingst på egne hopper, per år: 3 940,-

Sikkilsdalen
Innmeldingsavgift hopper i Sikkilsdalen, unntatt traver: 5 500,-

Registrering og passavgift (ikke mva-pliktig):
Importregistrering, uten avstamning: 800,-
Passavgift: 1 595,-
Nasjonale raser (dølahest, fjordhest, N/L-hest) - innsendt fødselsåret: 1 365,-   
Oppgradering av pass: 1 595,-  
Duplikatpass: 1 595,-

DNA utenom ordinært løp, pr. prøve: 1 000,- Inkl.mva
Tillegg for importregistrering med stamme: 700,- Inkl.mva
Opprykk i stambok: 840,- Inkl.mva

Hingsteholdere
For sent levert bedekningsliste (etter 1. oktober inneværende år): 2 300,-

Hastegebyr
Behandling innen 1 uke fra mottatt henvendelse: 1 830,-

Annet
Eierskifte: 525,-
Registrering av leieavtaler: 400,-
Mikrochip: 650,-
Registrering av oppdretternavn (engangsavgift): 2 100,-
Legge til en rase på eksisterende oppdretternavn: 650,-
Helsekort per stykk: 55 ,- (Porto kommer i tillegg)

**Etteranmelding av hingster kan skje senest 10 dager etter innmeldingsfrist mot dobbel innmeldingsavgift.

Vi tar forbehold om eventuelle feil.