På Norsk Hestesenter er det tilrettelagt for både hester og hestefolk. I tillegg til våre egne utdannings- og kurstilbud er det muligheter for NHS sine stifterorganisasjoner og andre å leie seg inn på anlegget for å arrangere kurs, stevner, utstillinger og lignende. 

Kursavgiftene er spesifisert under hvert enkelt kurs. Herunder også hvorvidt kost og losji samt oppstalling av kurshest(er) er inkludert i prisen.

Ta gjerne kontakt dersom du vurderer å legge et hestearrangement hos oss for større eller mindre grupper, så gir vi deg et pristilbud. Ring oss på 61 16 55 00 eller send oss en e-post på nhest@nhest.no

Priser gjeldende fra januar 2024

Overnatting og bespisning
Overnatting (frokost inkludert): 590,-
Frokost: 100,-
Lunsj: 185,-
Middag: 215,-
Festmiddag, møtemat etc. etter avtale.

Oppstalling (Fôr inngår ikke, kun flis)
Per dag i gjestestaller: 375,-

Anlegget
Møterom/undervisningsrom internat/adm.bygg, per dag: 600,- 
Uteanlegg per dag: 1400,- 
Utendørs sprangbane per dag: 3750,- 
Utendørs sprangbane per time: 375,- 
Øvre ridehus (75X25) per dag: 3750,- 
Øvre ridehus (75X25) per time: 375,- 
Midtre ridehus (20x60) per dag: 2700,-
Midtre ridehus (20x60) per time: 325,-
Lille ridehus (20x40) per dag: 975,-
Lille ridehus (20x40) per time: 215,-
Større mesterskap og arrangementer, pris etter avtale.
Strøm til bobil/campingvogn per dag: 215,-
Privat bruk av anlegget per gang: 160,-
Privat bruk av anlegget per måned: 635,-
Privat bruk av anlegget per halvvår: 3200,- (januar - juni, juli - desember)
Privat bruk av anlegget per år: 5900,- (januar - desember)

Privat bruk av anlegget betales fortrinnsvis via vipps, eventuelt til bankkonto. Viktig! Merk betalingen med "anleggsleie" og hvilket tidsrom du betaler for. Se også siden "Privat bruk" for mer informasjon.

Vipps: 95698 (Stiftelsen Norsk Hestesenter)
Bankkonto: 2050.05.03107

Andre artikler
Jubileumsmagasin for Sikkilsdalen: 100,- (+ porto)
Rett spor - veien til vinnersirkelen (bok): 400,- (+ porto)

Andre prislister
Prisliste for avlsavdelingens tjenester
Prisliste for Starum rideskole