Litt om prosjektet Hest i Trafikken (2019-2021)
For å komme fra stallen til tur- og rekreasjonsområder, må mange hester ferdes langs trafikkert vei. Skal vi unngå ulykker, er det viktig at både rytter, kusk og øvrige trafikanter har kunnskap om hvilke regler som gjelder, og hvordan en hest reagerer. Norsk Hestesenter fikk i 2014 midler fra Samferdselsdepartementet for å opprette nettsiden hestitrafikken.no, hvor kunnskap om hest i trafikken formidles til både ryttere/kusker, sjåfører og øvrige trafikanter. Nettsiden har blitt holdt i hevd siden den gang, og fikk ny blest da Norsk Hesteeierforbund tok initiativet til prosjektet «Hest i trafikken» (2019-2021), hvor Norsk Hestesenter var en samarbeidspartner, sammen med en rekke andre aktører fra både hestenæring (Hest360) og trafikkorganisasjoner (NAF og Trygg Trafikk). I forkant av at prosjektet ble etablert bidro initiativtakerne til at et forskningsmiljø ved Nord universitet søkte midler i 2017 gjennom Stiftelsen Hästforskning/BIONÆR. Søknaden fikk tildelt to millioner kroner, og i 2021 kom forskningsrapporten «Hest i trafikk» som har vært med på å danne økt kunnskapsgrunnlag for politikere og myndigheter.

Prosjektet opprettet også nettsiden hesteulykker.no, hvor de som ferdes med hest oppfordres til å registrere både ulykker og nestenulykker de opplever i trafikken. Det finnes ingen offisiell statistikk på ulykker med hest i trafikken i Norge, men statistikken vi henter ut fra denne nettsiden viser at det er særlig store utfordringer knyttet til at svært mange trafikanter ikke vet hvordan de skal møte eller passere en hesteekvipasje i trafikken. Det ble i år søkt Samferdselsdepartementet om midler til å blåse liv i prosjektet igjen for å utvikle kortere filmer og mer målrettet undervisningsmateriell for kjøreskolene, men det kom inn mange gode søknader og Hest i Trafikkens søknad nådde dessverre ikke opp denne gangen.

"Lillesøsteren min (12 år - med foreldre som gikk med) og ponnien min gikk i veikanten i et boligfelt med fartsone på 30km/t. Bilføreren kjørte sidespeilet inn i ponnien så den spratt ned i en grøft ved veien. Speilet på bilen knakk av, bilen ble ripet." 
Hendelsen er registrert som ulykke.

Ny rapport fra Hesteulykker.no
Ifølge den nylig publiserte rapporten fra hesteulykker.no for 2023, har det blitt registrert 36 relevante hendelser på nettsiden i løpet av året. Av disse var 26 nestenulykker og 10 ulykker. Statistikk fra rapporten viser at personbiler er hyppigst involvert i disse hendelsene, men også andre kjøretøy som lastebiler og ATV-er er nevnt.

Rapporten fremhever viktige aspekter ved de registrerte ulykkene, blant annet at i 80% av ulykkene ble hesten lettere skadet, mens det i 20% av tilfellene oppsto hard personskade. De kvalitative beskrivelsene av hendelsene gir også innsikt i de ofte farlige situasjonene ryttere og hester opplever på veiene.

Rapporten i sin helhet kan leses her

”Lastebil kommer i for høy fart for nært hesten. Hesten blir skremt og stikker ut. Kunne nesten tatt på lastebilens speil da den kjørte forbi oss.” 
Hendelsen er registrert som nestenulykke.

Vi takker alle som har bidratt til registreringene og oppfordrer fortsatt til å melde inn hendelser på hesteulykker.no.

Budskap trafikanter

  • Tenk elg!
  • Senk farten - 25 km/t
  • Hold avstand - minimum 2 meter

Budskap rytter/kusk

  • Følg trafikkreglene
  • Få blikkontakt og vær tilstede
  • Bruk refleks - både på hest og rytter/kusk