Denne hendelsen er registrert som en nestenulykke på hesteulykker.no – en av 249 hendelser som er registrert siden lanseringen i 2020. Fra hesteulykker.no er det hentet ut statistikk på ulykker og nestenulykker for perioden 2020-2022, som forteller noe om utfordringene rundt det å ferdes med hest i trafikken. Les rapporten for 2020-2022.

Nettsiden ble lansert av Prosjektet Hest i trafikken (2019-2021), som jobbet med kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid rundt tematikken hest i trafikken. Det finnes svært lite statistikk på ulykker og nestenulykker med hest i trafikken, og siden ble opprettet for å forhåpentligvis kunne bidra med mer utfyllende statistikk på området.

Store mørketall
Av de 249 relevante hendelsene som ble registrert i perioden 2020-2022 er det registrert 182 nestenulykker og 67 ulykker. Registreringene er fra hele landet, og både ridende, kjørende og leiende ekvipasjer er representert.

– Det er selvsagt umulig å si hvor stor andel dette utgjør av det faktiske antallet hendelser, men med tanke på at mange nok ikke kjenner til hesteulykker.no er det trolig veldig mange flere hendelser enn det som er registrert på nettsiden, forteller Frøydis Barstad fra prosjektgruppa for Hest i trafikken. – Men statistikken viser tydelig at det er store mørketall på ulykker og nestenulykker med hest i trafikken, og at arbeidet for tryggere ferdsel med hest i trafikken er svært viktig.

Barstad forteller at det i tillegg til de kvantitative dataene som legges inn, er rom for å legge inn fritekst hvor man for eksempel kan beskrive hendelsen. – Dette er veldig nyttig informasjon, det gir en bedre forståelse av hvorfor og hvordan situasjoner oppstår, og gir en pekepinn på hva man bør jobbe med for å forhindre slike hendelser.

Mange ulykker kunne vært unngått
Av de 67 hendelsene som er registrert som ulykker, har 42% rapportert at hesten ble lettere skadet, og 13% at hesten ble hardt skadet. 5 hester døde eller ble avlivet som følge av ulykken. I 49% av hendelsene ble det rapportert om lettere personskader og i 19,5% av tilfellene ble rytter/kusk hardt skadet.

– Dette er sterke tall i seg selv, og når man leser beskrivelsene mange gir av hendelsene i tillegg er det ekstra fortvilende, for det er tydelig at mange av ulykkene helt klart kunne vært unngått, sier Barstad.    

”Jeg red langs en vei i skritt, hesten min pleier ikke og være redd for noe men jeg så det kom en bil i stor fart og ga tegn til at fører må senke farten. Istedenfor så valgte føreren og øke farten og tute. Hesten min skvatt og jeg datt av, hesten tok av gårde og endte opp med og bli påkjørt av en bil i en rundkjøring. Heldigvis gikk alt fint og hesten endte kun opp med en litt stiv og støl skulder”.

Hendelsen er registrert som ulykke.

Beskrivelsene viser at svært mange av de registrerte hendelsene skyldes at andre trafikanter ikke vet hvordan de skal forholde seg når de møter en hesteekvipasje i trafikken. – Det er for eksempel gjentagende beskrivelser av for høy fart og passeringer for tett på. Det er tydelig at mange ikke tenker på at en hest er et stort dyr med instinkter, selv om hesten er i følge med et menneske, og det viser hvor viktig det er at dette i større grad blir en del av forskjellig type kjøreopplæring, forklarer Barstad. – Det koster ikke mange sekundene ekstra å bremse rolig ned og passere sakte forbi med god avstand, slik de fleste gjør hvis det er en elg i veikanten, derfor oppfordrer vi til å "tenke elg" når man møter en hest. 

”Jeg kom ridende langs en åpen slette, så kom det en traktor og jeg viste tydelig tegn på at den måtte bremse. Men han som kjørte så meg ikke fordi han satt på tlf. Det kunne gått alvorlig galt! Men heldigvis så han meg i siste sekund å fikk vrengt om rattet og kjørt unna. Hans kommentar til dette var at det var min skyld at jeg ikke var synlig nok, til og med når jeg hadde på refleks på lyse dagen.”

Hendelsen er registrert som nestenulykke.

Barstad forteller at det også er flere rapporterte hendelser hvor det virker til at andre trafikanter har hatt en intensjon om å skremme med vilje. – Det er typisk biler som ruser og gir full gass når de kommer opp på siden av hesten, eller legger seg tett inntil og tuter. I tillegg har du tilfeller hvor andre trafikanter er uoppmerksomme, for eksempel mobilbruk ved kjøring. De er ikke bare farlige for hesteekvipasjer, de er farlige for alle, legger Barstad til.

”Påkjørt bakfra i dagslys. Ble kjørt ut av vegen. Vognen har røde trekantreflekser bak. I tillegg har jeg satt på en L og bruker refleksvest hvor det står: hest under opplæring. Hendelsen er politianmeldt. Fører av bil fikk en bot.”

Hendelsen er registrert som ulykke.

Hesteekvipasjer har også et ansvar
– Godt samspill i trafikken er avgjørende for at det skal være trygt å ferdes der - for alle trafikanter. Så selv om denne statistikken i stor grad peker på mangel av kunnskap om hest hos andre trafikanter som den største utfordringen, vet vi av erfaring at det også skjer hendelser som følge av at rytter eller kusk for eksempel ikke har kunnskap eller erfaring nok, eller ikke er oppmerksomme på trafikkbildet. Det er derfor viktig for oss å påpeke at hesteekvipasjene naturligvis også har et ansvar på lik linje med andre trafikanter. Trygg ferdsel med hest i trafikken forutsetter at man som hestefører kan trafikkreglene og opptrer med aktsomhet, det betyr blant annet at man sørger for at man er synlig, har utstyret i orden og tar hensyn til andre, avslutter Barstad.

Les mer om ferdsel med hest i trafikken på www.hestitrafikken.no - der finner du også et undervisningsopplegg som kan brukes for å lære mer om emnet, enten det er i kjøreopplæring, i rideklubben eller hvor som helst ellers. Registrer gjerne også ulykker og nestenulykker på hesteulykker.no, slik at det kan hentes ut ytterligere statistikk.

Prosjektet Hest i trafikken ble initiert av Trøndelag Hesteeierforening/Norsk Hesteeierforening, og ble formelt startet opp høsten 2019 og avsluttet i 2021. En rekke aktører innen trafikk og hest var med på laget, og selve prosjektgruppa har bestått av representanter fra Norsk Hesteeierforening, Norsk Hestesenter, Det Norske Travselskap, Hest360, Trygg Trafikk og NAF. Prosjektgruppa jobber nå med muligheten for nye prosjekt innenfor tematikken.