Å endre en rase er som å flytte et tankskip: endringene går sakte og det kan ta lang tid fra en bestemmer seg for å skifte retning til skipet faktisk snur. Uavhengig av rasen en ønsker å drive avlsarbeid på, er det de samme grunnsteinene som må være på plass i et avlsprogram som beskrives i en avlsplan. Disse er:

  1. Definere et avlsmål
  2. Samle inn data på relevante egenskaper
  3. Beregne arvbarheter (og avlsverdier)
  4. Rangere individer
  5. Selektere avlsdyr

Avlsplaner beskriver blant annet avlsmålet, hvordan data skal hentes inn, hvilke kriterier som skal ligge til grunn for rangering og seleksjon. En avlsplan skal også inneholde en bestemmelse om retningslinjer for innføring i stambok, og hvilke tiltak som kreves for å for eksempel kontrollere helserelaterte egenskaper, eller begrense innavl. Avlsplaner er et viktig og nyttig verktøy for alle som har befatning med en rase, for eksempel oppdrettere og dommere. 

Fra og med 2018 er det endringer i hvor gjeldende avlsplaner skal publiseres. I henhold til beskjed fra LMD skal avlsplanene publiseres på de respektive raseorganisasjonenes nettsteder. Avlsplaner som enda ikke er reviderte ligger som pdf-versjoner på våre sider frem til de har vært gjennom en revideringsprosess og er endret. Prosessen for endring av avlsplaner er som følger; avlsplanen sendes inn til NHS, som gjør en faglig vurdering av den endrede avlsplanen før den sendes videre til Mattilsynet. Vi lenker til reviderte avlsplaner etterhvert som de er innsendt Mattilsynet og publisert hos avlsorganisasjonene.

Reviderte avlsplaner
Dølahest 
Fjordhest
Gypsy Cob 
Nordlandshest/lyngshest 
Norsk Varmblod 
Kaldblodstraver 
Islandshest 
Ponni 
Varmblodstraver
Fullblodsaraber 
​Pinto

Ikke reviderte avlsplaner
Haflinger
Lippizaner
Oldenburger
Quarter