Stiftelsen Hästforskning samarbeider med Norges Forskningsråd om forskning på hest i Norge og Sverige. Norsk Hestesenter er en del av dette samarbeidet. Fra norsk side kommer den finansielle støtten fra Norsk Hestesenter, Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Det stor konkurranse om å bli innvilget forskningsmidler. Det er mange prosjekter av høy kvalitet som søker hvert år. Alle forskningsprosjektene skal ha høy vitenskapelig kvalitet og ha tydelig relevans for hestenæringen.

Hvem som får prisen baseres på en samlet vurdering av kriteriene – med stor vekt på nytte for næringen.

Prisen for Årets Hesteforskningsprosjekt gikk til prosjektet Bakbeinshalthet hos hest – hvorfor er den så vanskelig å se og hvordan kan vi bli bedre?  Dette er et prosjekt ledet av Nils Ivar Dolvik ved NMBU og Elin Hernlund ved Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Forskerteamet har i tillegg bestått av Pia Haubro Andersen, Eli Hendrickson, Marie Rhodin, Maria Terese Engell og Thilo Pfau.  
Prisen ble tatt imot av Maria Terese Engell.

Dette samarbeidsprosjektet har omfattet et aktuelt emne da halthet er det vanligste helseproblemet blant hester, samt utredningen av halthet er kjent at behøver å standardiseres for å sikre bedre diagnose og rehabilitering. Spesielt bakbenshalthet har vist seg å være komplisert å diagnostisere korrekt med tradisjonell halthetsutredning, med lav enighet blant veterinærene. Prosjektets resultat viser at vurdering av ulik type bekkenrotasjon ved bakbenshalthet kan bidra til bedre å diagnostisere bakbenshalthet i fremtiden og dermed forbedre hestevelferd. Resultatene kan inkluderes i digitale objektive halthetshjelpemidler som denne gruppen jobber med å utvikle.  

Vinner av Årets Hedersomtale er prosjektet Karbohydrater i gress og grovfôr til hest – Den gode, den onde og den grusomme. Prosjektet er ledet av Rasmus Bovbjerg Jensen ved NMBU sammen med Cecilia Müller, Magnus Halling og Åshild Ergon.
Prisen ble tatt imot av Rasmus Bovbjerg Jensen.

Gress til beite eller grovfôrproduksjon inneholder varierende mengder av karbohydrater, som kan beskrives som de gode (fiber), de onde (sukker) og de grusomme (fruktaner). Dette prosjektet med forskerer fra Norge og Sverige er høyaktuelt da veldferdssykdommer som overvekt, metabolsk syndrom og forfangenhet har en klar sammenheng med inntaket av karbohydratene i gress og grovfor. Noe som er mye diskutert blant hesteeiere. Seks forskjellig gressarter ble dyrket og høstet under kontrollerte forhold, og næringsstoffinnhold i et stort antall prøver ble analysert veldig nøye i laboratoriet og i hester. Karbohydratinnholdet i gressprøvene varierte mye, og innholdet av sukker og fruktaner kan være vanskelig å forutsi. Informasjoner om gressartene kan brukes til å sammensette de rette gressblandinger avhengig av hvilke hester, der skal spise gresset enten som beite eller grovfor. Prosjektet har dessuten vært viktig i undervisningen av husdyrfagstudenter på NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet) på Ås.    

Prisene ble delt ut av Odd Vangen, styremedlem i både Stiftelsen Hästforskning og Norsk Hestesenter, og professor ved NMBU, og Cecilie Gaarder Skaug, administrerende direktør og rektor ved Norsk Hestesenter.

Begge årets prisvinnere er samarbeidsprosjekter mellom Norge og Sverige, og de svenske hovedsøkerne blir hedret ved Hippocampusdagen på Sveriges Lantbruksuniversitet 10. november.

Vi gratulerer så mye til prisvinnerne!