Nervesykdommen AEP (Acquired Equine Polyneuropathy), også kalt polynevropati eller "silosjuke", gir rammede hester store lidelser og mange må avlives. Nå har forskerene Siv Hanche Olsen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Gittan Gröndahl, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) under ledelse av Karin Hultin Jäderlund (NMBU) gjort framskritt på sykdommens bakenforliggende mekanismer på cellenivå, og for dette tildeles de nå prisen "Årets Hästforskningsprojekt 2018".

Siv Hanche Olsen og Karin Hultin Jäderlund mottok i dag prisen under Hestepraktiserende veterinærers forenings høstkurs på Gardermoen, hvor Siv Hanche Olsen holdt et foredrag. Prisen ble delt ut av Arne Amlien, styremedlem i Stiftelsen Hästforskning og tidligere rektor ved Norsk Hestesenter.

I Sverige ble prisen delt ut til Gittan Gröndahl i forbindelse med Hippocampusdagen den 31. oktober, på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Der ble prisen delt ut av Peter Kallings, forskningssjef i Stiftelsen Hästforskning. Prisen består av et reisestipend på 25 000 svenske kroner, samt diplom.

Les mer om forskningsprosjektet: Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin?