Pelles Salmakerlag er en forening for dem som har tatt salmakerkurs på Norsk Hestesenter, eller tilsvarende kurs andre steder. Ønsker du å bli medlem, kan du kontakte Pelles Salmakerlag v/ kasserer Tone Nuven på telefon 934 23 175 eller e-post salmekkern@online.no.

Slik finner du veien til Inderøy:
Ta tog til Trondheim, gå 150 meter til båtterminalen over til Vanvikan, og bli henta der.
Eller ta toget videre til Røra og bli henta der.
Eller ta fly til Værnes og bli henta der.

Påmelding
- for overnatting og henting:
Vigdis Tveit, telefon 913 17 636 eller vigdis_tveit@hotmail.com innen 9. mars.

Innkalling 

Årsberetning for Pelles Salmakerlag 2018