De fire hingstene som møtte fysisk til vurdering var Sam The Man (DK), Imperatur Am (SW), Thai Michigan (DK) og Jetborne (US).
Disse hingstene gikk igjennom eksteriørbedømmelse og veterinærundersøkelse.

Alle de fremmøtte hingstene ble godkjent.

Følgende 16 nye hingster ble også vurdert og godkjent for import av frossensæd:

Ecurie D (DK)
In Range (US)
Hail Mary (SE))
Francesco Zet (S)
Missle Hill (US)
Mister Hercules (FR)
Damien (US)
Captain Corey (US)
San Moteur (SE)
Boccador de Simm (FR)
Campo Bahia (SE)
Cuatro De Julio (CA)
Earl Simon (FR)
Gotland (FR)
Helgafell (FR)
Idao de Tillard (FR)

Resultatliste

Dommerkort Sam The Man (DK)
Dommerkort Imperatur Am (SW)
Dommerkort Thai Michigan (DK)
Dommerkort Jetborne (US)