Bedekningsliste for de rasene som Norsk Hestesenter fører register for er oppdatert per 12. oktober. Den inneholder liste over hingster og hvor mange hopper de har bedekt, for hver rase. Tabellen under viser bedekningstall for sesongen 2022, sammenlignet med sesongen 2021, samt antall fødte føll i 2022 for de nasjonale rasene. 

Rase

Hingster 2021Hingster 2022

 

Bedekte
hopper 2021

 

Bedekte
hopper 2022

 

Fødte føll 2022

Dølahest5150304306135
Fjordhest3638306282159
Nordlandshest/Lyngshest384016814285
Bedekningstall og fødte føll 2022

 

Føllprosent er et uttrykk for hvor stor andel av bedekningene som fører til fødte føll. Med bakgrunn i disse tallene ligger føllprosenten for dølahest 44 %, for fjordhest 52 % og nordlandshest/lyngshest 50 %. Det er ikke spesielt gunstige tall. Men det er fortsatt en del bedekninger fra 2021 som står med ukjent resultat og her finnes det kanskje noen føll? Vi mangler fortsatt resultat på 113 av bedekningene på dølahest, 99 av bedekningene på fjordhest og 53 av bedekningene på nordlandshest/lyngshest i 2021. Så om du ennå ikke har gjort det, registrer bedekningsresultat! 

Bedekningslister