All bruk av hest på Norsk Hestesenter sitt anlegg skjer på eget ansvar og for egen risiko. Godkjent hjelm SKAL brukes ved all ridning og kjøring. Ved bruk av terrengbanen skal også sikkerhetsvest brukes. Vis hensyn til andre der du ferdes. 

Øvrige regler 
Terrengbanen: Av sikkerhetsmessige hensyn skal det ved hopping av terrenghinder på terrengbanen alltid være en kvalifisert/godkjent ridelærer/trener til stede. Man har ikke lov å hoppe hinder høyere enn en klasse over den man konkurrerer i, det vil si at man kan hoppe hinder som går i klasse 80 cm om man rir/starter KC - evntuelt ikke har startet feltrittstevner før. Dette er trenerens ansvar. Husk at vanskelighetsgraden på terrenghinder ikke alltid kan bedømmes utfra høyden på hinderet - er treneren i tvil må man spørre, eller la være å hoppe. Hindrene på terrengbanen er tilhører både STAR og NHS. 
Hvis reglene ikke overholdes kan man bli utestengt fra å avholde treninger på banen. Ved eventuelle spørsmål om terrengbanen, kontakt klubbens banebygger Lene A. E. Juliussen på lene.juliussen@live.no / 970 86 924.

Alt av materiale som blir tatt frem, skal ryddes på plass etter bruk. Står det materialer/øvelser framme, skal disse forlates slik du fant dem. All møkk på sprang og dressurbanen skal fjernes etter endt økt.

Gruppetrening
De som underviser grupper må bestille tid for dette via nhest@nhest.no.