I enkelte områder kan det av praktiske grunner være hensiktsmessig å avlegge bruksprøver utenom ordinær utstilling for eksempel med tanke på når utstillingene arrangeres etc. Enkelte hesteeiere kan også føle det som mindre skummelt å delta på en slik bruksprøvedag fremfor en offisiell utstilling.

Hva skal til?

For at bruksprøvene skal kunne godkjennes, må følgende være oppfylt:

  • Det må søkes NHS på forhånd med opplysning om tid, sted, arrangør og kontaktperson.
    Fyll ut søknadsskjemaet nederst på siden eller send eventuelt skriftlig søknad til Norsk Hestesenter, Starumsvegen 71, 2850 Lena
  • Lokal arrangør står ansvarlig for arrangementet og har alle inntekter og utgifter.
  • Bruksprøvene må bedømmes av minimum to autoriserte bruksprøvedommere. OBS: Disse må sjekke sin egen habilitet jmf utstillingsreglement. Ha påmelding i god tid, slik at de rekker det. 
  • Dersom bruksprøvedagen blir arrangert i forbindelse med et kurs, så kan instruktør og bruksprøvedommer ikke være samme person(er)!
  • Offisielle bruksprøveskjema for gjeldende sesong skal benyttes. Arrangør skal sende den utfylte, og signerte, originalen til NHS og gi en kopi til utstiller
  • Utstiller har selv ansvaret for å medbringe bruksprøveskjema når hesten senere vises på utstilling og forelegge denne for dommerne der.
  • Gjeldende bruksprøvereglement skal følges. 
  • Vaksinasjonskort for hestene skal framvises

Godkjent bruksprøve er tellende i inneværende og neste utstillingssesong.