I enkelte områder kan det av praktiske grunner være hensiktsmessig å avlegge bruksprøver utenom ordinær utstilling for eksempel med tanke på når utstillingene arrangeres etc. Enkelte hesteeiere kan også føle det som mindre skummelt å delta på en slik bruksprøvedag fremfor en offisiell utstilling.

Hva skal til?

For at bruksprøvene skal kunne godkjennes, må følgende være oppfylt:

  • Det må søkes NHS på forhånd med opplysning om tid, sted, arrangør og kontaktperson.
    Søknad sendes på e-post til utstilling@nhest.no, eventuelt til Norsk Hestesenter, Starumsvegen 71, 2850 Lena
  • Lokal arrangør står ansvarlig for arrangementet og har alle inntekter og utgifter.
  • Bruksprøvene må bedømmes av minimum to autoriserte bruksprøvedommere
  • Offisielle bruksprøveskjema for gjeldende sesong skal lastes ned fra nettsiden til NHS, fylles ut og arrangør skal sende originalen til NHS og gi kopi til utstiller
  • Dersom bruksprøvedagen blir arrangert i forbindelse med eit kurs, så kan instruktør og bruksprøvedommer ikkje være samme person(er)
  • Utstiller har selv ansvaret for å medbringe bruksprøveskjema når hesten senere vises på utstilling og forelegge denne for dommerne der.
  • Gjeldende bruksprøvereglement skal følges. 
  • Vaksinasjonskort for hestene skal framvises

Godkjent bruksprøve er tellende i inneværende og neste utstillingssesong.