Norsk Hestesenter har utarbeidet et reglement i samarbeid med de forskjellige avlsorganisasjonene. Imidlertid vil bruken av hestene forandre seg, likeledes nivået innen de forskjellige populasjonene. Derfor vil kravene til prestasjoner og bruksprøver være under kontinuerlig vurdering. Utstillere og arrangører må derfor foran hver utstillingssesong sørge for å holde seg a jour innenfor de aktuelle rasene. Norsk Hestesenter har det formelle og faglige ansvaret for bruksprøvene. Avlsorganisasjonene har, sammen med Norsk Hestesenter, ansvar for å informere hesteeierne om bruksprøver og hvilke krav som stilles.

Bruksprøvedommere oppnevnes av Norsk Hestesenter. Utstillingsarrangørene skal informere utstillerne om bruksprøvereglementet, samt legge forholdene til rette for bruksprøver og sørge for at nødvendig redskap er tilgjengelig på stedet. I de rasene og klassene der det er flere likestilte former for bruksprøver, skal utstiller ved innmelding gi beskjed om hvilken bruksprøve som skal tas. Tømmekjøringsprøve I, løshopping og longering er ikke å anse for fullverdig bruksprøve, og hesten må derfor vise ny bruksprøve ved senere utstilling/kåring.

Hvis en hest ikke får godkjent en bruksprøve, er det ikke mulig å avlegge en annen type bruksprøve på den samme utstillinga. Det kan gis anledning til to forsøk på samme type bruksprøve, dersom første forsøk ikke bestås. Det andre forsøket skal skje samme dag som det første, og hele prøven skal da gjøres om og bestås, ikke bare det momentet som er underkjent. På hoppeutstillinger kan bestyrer dispensere fra kravet om at hele prøven skal gjennomføres ved andre forsøk. I spesielle tilfeller kan man godta at en annen form for bruksprøve enn den som egentlig er kravet for klassen blir avlagt. Dette avgjøres på stedet av bestyrer og rasedommerne. Bestyrer kan også gi dispensasjon fra utstyrskrav. Bruksprøvedommer eller bestyrer kan avbryte bruksprøven eller bortvise en ekvipasje av sikkerhetsmessige årsaker. 

For flere detaljer henvises til avlsplanen for de raser som har utarbeidet det.

Reglement for bruksprøver

Introduksjon til kjøreprøven:

Introduksjon til rideprøven:

Introduksjon til tømmekjøring