Av de prosjektene som har fått bevilget midler er det fem innenfor programområdet "Veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknisk vitenskap". Disse omhandler koblingen mellom forfangenhet og forhøyet insulinnivå i blodet, identifisering av gener med negativ effekt på hestens helse, årsak til halte kne hos sportshester, nervesykdommen polyneuropati, samt kontroll av parasitten Strongylus vulgaris.

Tre av prosjektene er innenfor programområdet "Samfunnsvitenskap og humaniora", og disse omhandler hestens rolle i det svenske og norske samfunnet, førskolebarn på rideskole med fokus på sikkerhet og hestevelferd, samt stalleieres syn på fobedret hestevelferd.

- Det var som vanlig en tøff oppgave å skille ut de beste prosjektene, med høyest relevans og vitenskapelig kvalitet, blant alle de bra søknadene, men jeg syns det ble en bra fordeling innenfor og mellom de to programområdene. Det er også positivt at halvparten er samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge, sier Peter Kallings, avtroppende forskningssjef i Stiftelsen Hästforskning.

De åtte nye prosjektene som ble tildelt midler ved årets utlysning er (hovedsøker og universitet i parentes):

  • Störd glukagonmetabolism – en direkt orsak till hyperinsulinemi och fång hos häst? (Johan Bröjer, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU)
  • Identifiering av gener med negativ inverkan på hästens hälsa och välbefinnande: Ett ramverk baserat på helgenomsekvensering och bioinformatik på häst (Sofia Mikko, SLU)
  • Finns ”hopparknä” hos häst? – En studie av patellardesmopati som orsak till knähälta hos sporthästar (Marie Rhodin, SLU & Cathrine Fjordbakk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU)
  • Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta (Eva Tydén, SLU)
  • Forståelse av etiologien bak acquired equine polyneuropathy via studier av Schwanske celle kulturer (Siv Hanche-Olsen, NMBU & Gittan Gröndahl, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA)
  • Hestesektoren i Norge og Sverige: Betydning for miljø, økonomi og lokalsamfunnet (Bjørn Egil Flø, Norsk institutt for bioøkonomi & Anders Larsson, SLU)
  • Är de för små för att rida? En studie av ridskolornas aktiviteter för förskolebarn från säkerhets- och hästvälfärdsperspektiv (Susanna Hedenborg, Malmö Universitet & Oskar Solenes, Molde Universitet)
  • En mänsklig sida av hästvälfärden (Petra Andersson, Göteborgs Universitet)

Oversikt over samtlige prosjekter som har fått tildelt forskningsmidler for 2019.

Fakta
Av de åtte prosjektene som har fått bevilget midler ved årets utlysning, er halvparten samarbeidsprosjekter mellom Norge og Sverige. Totalt bevilges de nye prosjektene ca 6,4 millioner SEK, og de pågående prosjektene har fått bevilget finansiering på cirka 12,6 millioner SEK for 2019.

For de nye prosjektene er anslaget for 2019 - 2021 cirka 19,5 millioner SEK, noe som gir en total forskningsfinansiering på drøyt 32 millioner SEK i denne perioden. Omtrent en tredjedel av dette går til forskning i Norge.

For mer informasjon, se nettsidene til Stiftelsen Hästforskning.