De to prosjektene innenfor samfunnsvitenskap og humaniora handler om unge rytteres rett til delaktighet og erfaringer fra hesterelatert sport- og fritidsaktiviteter blant personer med intellektuelle funksjonsnedsettelser. 

Innenfor området veterinærmedisin, husdyrsvitenskap og teknologi/naturvitenskap finnes to ulike prosjekter som inkluderer hestens luftveier, en ettårig pilotstudie rundt karakterisering av sykdom i luftveiene, samt et toårig prosjekt om objektiv måling av obstruksjon i øvre luftveier. De andre fire prosjektene omhandler cannabinoider, parasittsykdommer, ekvint metabolt syndrom (EMS) og fôring.

- Det har vært en vanskelig jobb med å velge ut hvilke av årets prosjekter som skulle få bevilget midler, det var et stort antall søknader med høy kvalitet. Prosjektene som fikk bevilget midler representerer flere viktige områder med høy relevans for hesten og hestnæringen, sier Lina Bengtsson, forskningssekretær i Stiftelsen Hästforskning.

Nye prosjekter som har fått tildelt midler:

  • Cannabinoider – Säkert foder, ren sport och framtida potential till häst (Matilda Lampinen Salomonsson, Statens veterinärmedicinska anstalt)
  • Karaktärisering av luftvägsjukdom hos häst med hjälp av transkriptomanalys i enskilda celler: en pilotstudie (Amanda Raine, Uppsala Universitet)
  • Diagnos av parasitsjukdomar hos hästar med hjälp av mikrofluidik och mobiltelefonbaserad mikroskopi (Jonas Tegenfeldt, Lunds Universitet)
  • Unga ryttares rätt till delaktighet - en villkorad rättighet? (Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan)
  • Funka till häst - erfarenheter av hästrelaterade sport- och fritidsaktiviteter bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar (Marie Gustavsson, Linköpings Universitet)
  • En ny behandling av ekvint metabolt syndrom med potential att förebygga fång (Johan Bröjer, Sveriges Lantbruksuniversitet & Siv Hanche-Olsen, Norges miljø og biovetenskaplige universitet, NMBU)
  • Overgangen fra vinterfôring til vårbeite - Metabolsk respons relatert til fôr og helse hos hest (Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU)
  • Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travhester (Erik Strand, NMBU)

Fakta

Totalt bevilges de nye prosjektene tilsammen cirka 6,2 millioner (SEK) og de pågående projektene bevilges fortsatt finansiering på cirka 11,6 millioner (SEK) for 2020.

For mer informasjon, se Stiftelsen Hästforskning sine nettsider: hastforskning.se