«Årets hästforskningsprojekt», et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Sverige, gikk til et forskerteam ledet av Kristin Olstad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og Kerstin Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) for deres prosjekt: Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt.
Prosjektet har i tillegg til å evaluere nye og detaljerende analysemetoder for utvikling av spatt over tid (MT og mikro-CT), også kommet frem til resultater som tyder på at spatt kan ha sammenheng med tidligere avvikelser i blodtilførsel av området allerede som føll, i likhet med osteochondrose.

«Dessa utvecklingssjukdomar har stor påverkan på hästars benhälsa och välfärd. Med ökad kunskap kring störningar av benets utveckling ökar också förutsättningarna för att kunna förebygga dem i framtiden», sier Lina Bengtsson, forskningssekretær på Stiftelsen Hästforskning.

«Årets hedersomnämnande» gikk til et annet svensk-norsk samarbeidsprosjekt ledet av forskerne Maria Löfgren, SLU/Flyinge, och Cathrine Fjordbakk, NMBU, for deres prosjekt Medicintekniska produkter – innehåll och effekt på ledinflammation. De har evaluert autologt betinget serum (ACS) som har vært en vanlig behandling ved leddbetennelse hos hest. Resultatene viste at disse behandlingene ikke har noen anti-inflammatorisk effekt på betente bruskceller eller noen gjenoppbyggende effekt på skadet leddbrusk. «Studiens resultat är viktiga i arbetet för ökad djurvälfärd då hästar inte bör utsättas för svagt underbyggda behandlingar med tveksam effekt», sier Lina Bengtsson.

Mer informasjon om begge prosjektene og resultatene fra studiene finnes på nettsidene til Stiftelsen Hästforskning. Prosjektene ble hedret i dag ved Hippocampusdagen på SLU.

Hvert år deler Stiftelsen Hästforskning ut pris til "Årets forskningsprojekt" og "Årets hedersomnämnande". Det er stiftelsens styre som tar beslutningen om utdelingen. Prisen består av et stipend på 25 000 svenske kroner, samt et diplom.