Det samfunnsvitenskapelige prosjektet handler om arbeidsbelastning ved stalljobber. Her skal forskerne studere og evaluere nytten av en ny metode med smarte arbeidsklær for å måle og kvantitativt beskrive arbeidsstillinger under arbeid i stallen. Målet er å øke kunnskapen om stillinger og belastninger samt relaterte risikofaktorer i hestesektoren for å redusere usunn fysisk eksponering, som på sikt kan redusere muskel- og skjelettlidelser, og arbeidsrelatert sykefravær. 

- Dette prosjektet vil kunne generere viktig dokumentasjon om arbeidsforholdene i stallen, noe som er nødvendig for videre arbeid fremover mot et bedre arbeidsmiljø, og for på sikt å kunne tilpasse arbeidet slik at hesteindustrien blir en mer attraktiv langsiktig arbeidsplass med mindre personalomsetning, noe som trengs i hestebransjen, sier Lina Bengtsson, forskningssekretær i Stiftelsen Hästforskning.

De tre andre prosjektene er innen veterinærmedisin og husdyrvitenskap(VHT). I ett prosjekt ønsker forskerne å utvikle en ny spyttbasert prøvetaking for tidlig å kunne påvise spolorminfeksjon, en parasitt som spesielt infiserer føll og hvor avføringsprøver ikke viser infeksjon før føllene kan få akutte problemer. Med et tidlig diagnostisk verktøy er håpet å behandle til rett tid og redusere rutinemessig bruk av ormmidler for ikke å akselerere utviklingen av resistens i parasitter. Disse parasittene sin vandring gjennom lungene har også blitt foreslått å være en del av årsaken til mild hesteastma (EA) hos unge travhester. Målet er derfor også å undersøke om unge travhester med nedsatt funksjonsevne uten halthet kan knyttes til parasittinfeksjonen, for riktig diagnose og behandling av disse hestene.  

Det neste prosjektet tar sikte på å kunne utvikle et diagnostisk verktøy for astma hos hester gjennom en enkel blodprøve, ved hjelp av biomarkører. Dette for lettere å kunne oppdage og følge hester med luftveisproblemer og samtidig unngå mer komplisert prøvetaking for hestens skyld.

Det tredje prosjektet på VHT-området er et samarbeidsprosjekt mellom Sverige og Norge og handler om å øke kunnskapen om hestens evne til å nyttegjøre seg av proteinet i et utvalg belgfrukter. Fôr til hester i dag består nesten utelukkende av gress, mens belgfrukter brukes i begrenset grad. Belgfruktene har generelt et høyt proteininnhold, noe som gjør dem til en potensiell viktig ressurs for økt hestevelferd ved å kunne tilby en velbalansert fôrrasjon med tilstrekkelig proteininnhold som lokalprodusert erstatning for importerte proteinrike råvarer som soya.

- De tre prosjektene i VHT-området kan alle bidra til sunnere hester og økt dyrevelferd på ulike måter, og er viktige brikker i puslespillet for bedre hestehold i fremtiden, sier Lina Bengtsson. I tillegg kan resultatene bidra til redusert legemiddelbruk og mer klimasmarte løsninger for fôrproduksjon.

Tittel og hovedsøkere på de nye prosjektene som er tildelt midler fra stiftelsen:

  • Är migrerade spolmaskar en del av etiologin bakom luftvägssymptom och nedsatt prestation hos unga travhästar? Utveckling och tillämpning av ett serodiagnostiskt test för spolmaskdiagnostik. (Frida Martin, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU))
  • Grovfôr som et lokalprodusert protein- og energirikt fôr til hester (Rasmus Bovbjerg Jensen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Cecilia Muller, SLU)
  • Validering av nya biomarkörer för hästens astma i flytande vätskebiopsier (Amanda Raine, Uppsala Universitet)
  • Ergonomi och arbetsställningar hos anställda på ridskolor - en ny mätmetod med smarta arbetskläder (Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden)

I tillegg til de nye prosjektene vil også 15 pågående prosjekter få fortsatt finansiering. Av de pågående prosjektene er syv svenske, tre norske og fem samarbeidsprosjekter mellom landene. I tillegg til de nye prosjektene vil også 15 pågående prosjekter få fortsatt finansiering. Av de pågående prosjektene er syv svenske, tre norske og fem samarbeidsprosjekter mellom landene. 

For mer informasjon om tildelte midler, og for å lese om pågående prosjekter, se Stiftelsen Hästforskning sine nettsider.

Norsk Hestesenter er en samarbeidspartner i Stiftelsen Hästforskning, og bidrar til forskningssamarbeidet gjennom blant annet å formidle to millioner kroner årlig til potten med forskningsmidler, der Norsk Hestesenters andel er øremerket i Landbruks- og matdepartementets årlige tildelingsbrev til Norsk Hestesenter.