Årets åpne utlysning er på totalt 13 millioner SEK, hvorav anslagsvis 5 millioner SEK til nye prosjekter og 8 millioner SEK til pågående prosjekter, forutsatt at søknaden om videreføring innvilges.

Utlysningen inkluderer også 10 millioner norske kroner, hvorav anslagsvis 5 millioner kroner til nye prosjekter og 5 millioner kroner til pågående prosjekter, forutsatt at videreføringssøknaden innvilges.

60 prosent av utlysningens midler er satt av til programområdet veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknisk vitenskap, og 40 prosent er satt av til programområdet samfunnsvitenskap og humaniora.

Det oppmuntres til samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge, samt samarbeid mellom kompetanseområder/institusjoner og med industrien. Alle deler av Stiftelsen Hästforsknings forskningsprogram dekkes av denne utlysningen. Stiftelsen forbeholder seg retten til å praktisere porteføljetenkning.

Den målrettede utlysningen er en joint venture fra interessenter i Norge så vel som Sverige. Stiftelsen Hästforsk lyser ut forskningsmidler sammen med norsk og svensk Travsport og Järvsöfaks Foundation til å fremme kaldblodstraverens helse, reproduksjon, velferd samt bærekraft og prestasjoner. Utlysningen gjelder først og fremst bidrag til forskning med direkte relevans for kaldblodstravhesten, og hvor forskningssamarbeid foregår mellom Norge og Sverige.
 
Det overordnede målet er at innvilgede prosjekter skal bidra til økt kunnskap som fremmer hestenes helse, reproduksjon, velferd samt bærekraft og ytelse. Prosjektene skal for eksempel bidra til økt kunnskap om optimal hesteforvaltning, trening og konkurranse av travhester, effekter av høy grad av innavl, metoder for å identifisere ulike typer skader, dårlig helse og positive velferdsindikatorer på et tidlig tidspunkt eller utvikling av forbedret diagnostikk, behandling og rehabilitering av vanlige sykdommer.

Utlysningen omfatter 2 260 000 svenske kroner, samt 1 240 000 norske kroner fordelt over 3 år for å finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 2024 – 2026. Maksimumstaket for ønsket beløp i ett enkelt år legges til grunn dersom maksimalt 1 million kroner per valuta. Utlysningen er rettet mot samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge.
 
En referansegruppe bestående av representanter fra kaldblodstravsporten i Norge og Sverige samt Stiftelsen Hesteforskning vil bli knyttet til det innvilgede prosjektet for å få en praktisk sammenheng mellom prosjekt og ernæring allerede under det pågående forskningsprosjektet, både mht. tilbakemelding fra praksis og for økt kommunikasjon av prosjektets fremdrift og resultater i løpet av prosjektet.
Prosjektet forventes å starte i 2024. Det kan søkes om midler for maksimalt tre år.
 
Les mer på Stiftelsen Hästforsknings nettsider

Slik søker du
Alle søknader må følge Stiftelsen Hästforsknings utlysningstekster, maler og håndbok. Dette finner du her.
Link til åpen utlysning
Link til målrettet utlysning kaldblodstraver

Digitalt informasjonstreff
For deg som er interessert i å søke på årets midler så holder Stiftelsen Hästforskning digitalt informasjonstreff tirsdag 25. april kl 10-12:00. Informasjonstreffet er åpent for søkere både fra Norge og Sverige, og det vil bli mulighet for å stille spørsmål. Påmelding innen 21. april til lina.bengtsson@lantbruksforskning.se

Flere nyheter fra Stiftelsen Hästforskning
 
Parasittkontroll uten ormekur
Den store blodormen er en av de farligste og også den vanligste parasitten som kan påvirke hestens helse. For at hesteeiere skal kunne kjøpe ormemidler har det siden 2007 vært nødvendig med resept utskrevet av veterinær. Siden den gang har forekomsten av store blodorm økt kraftig, opp til rundt 50 prosent i Sverige. I et nytt forskningsprosjekt har forskerne undersøkt alternative metoder til legemidler for å kontrollere parasittinfeksjoner.
Les mer hos HästSverige
 
Fôr til hest fra et fôringsperspektiv
I 2022 lyste Stiftelsen Hesteforskning ut midler til en kunnskapssammenstilling om fôr til hest i et fôringsperspektiv. Målet var å samle og formidle eksisterende kunnskap og identifisere kunnskapshull innenfor fagområdet. En systematisk undersøkelse som dekker tilgjengelig vitenskapelig litteratur på fagområdet fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til mars 2022 ble gjennomført og er samlet i en rapport.
Les den populærvitenskapelige rapporten her.
 
Hesteforskning - økt visualisering og samfunnsøkonomiske effekter av hestenæringen
Hvor stor er hestens verdiskapning i Norge? Fredag ​​31. mars gikk det ut en spørreundersøkelse til alle som driver med hest i Norge. Prosjektet «Hesteforsk» trenger dine svar for å lage et nytt og godt datagrunnlag for å vise de samfunnsøkonomiske effektene av hestenæringen.
Les mer her.


Mer informasjon
Lina Bengtsson, forskningssekretær Stiftelsen Hästforskning
telefon: +46 070 309 84 54
e-post: lina.bengtsson@lantbruksforskning.se

LINK til håndbok 2023