Fem nye prosjekter innen fagfeltet veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi (VHT)
I ett prosjekt ønsker forskerne å se på optimale egenskaper for sunne og høyt presterende sportshester. Gjennom ulike typer analyser og modeller vil registrerte beskrevne egenskaper ved unge SWB-hester bli knyttet til helsestatus, livslengde og konkurranseresultater. Målet med prosjektet er å bidra med viktig kunnskap for oppdrettere og avlsorganisasjoner for å fremme bærekraftig hesteproduksjon og god hestevelferd.

I et annet prosjekt ønsker forskerne å kartlegge forekomst og risikofaktorer for den alvorlige EHV-1-infeksjonen hos svenske og norske hester. Resultatene fra prosjektet skal hjelpe hestenæringen å iverksette tiltak for å hindre spredning av EHV-1 og håndtere fremtidige utbrudd.

I det tredje prosjektet på VHT-området ønsker forskerne å legge et vitenskapelig grunnlag for å tolke objektiv bevegelsesanalyse ved longering av hester. Gjennom kunnskapen som oppnås i prosjektet kan eieres og treners evne til å oppdage halthet økes og deretter videreføres til veterinærer – noe som gir raskere og sikrere diagnostikk ved halthetsundersøkelser.

Det fjerde prosjektet har som mål å utvikle en ny behandlingsstrategi for sårskader på hestebein, som ofte bruker lang tid på å gro og kan gi komplikasjoner som infeksjoner og hevelser. Den nye behandlingen skal kunne brukes av veterinærer i feltet for å korte ned den til tider svært lange tilhelingsprosessen.

Stiftelsen er fornøyd med å ha kunnet innvilge søknader med stor spredning som forventes å bidra vesentlig til bedre helse og velferd for hester fra flere aspekter. Årets prosjekter omfatter i stor grad prosjekter for forbedret forebyggende arbeid for økt helse og velferd hos hester, men også forskning på forbedret diagnostikk og behandling av nye helseproblemer, sier Lina Bengtsson, forskringssekretær i Stiftelsen Hästforskning.

Tre nye prosjekt innen fagfeltet samfunnsvitenskap og humaniora mottar støtte
Innenfor samfunnsvitenskap og humaniora (SH) er det tildelt midler til tre prosjekter. I ett av prosjektene ønsker forskerne å se nærmere på hvordan ferdigheter og egenskaper, som utvikles gjennom hestehåndtering som fritidsinteresse, kan komme til nytte i den enkeltes arbeidsliv. Prosjektet forventes å identifisere fordeler ved hest og ridning for en persons arbeidsferdigheter, og kommunisere verdien av hester og deres bidrag til samfunnet gjennom en attraktiv arbeidsstyrke.

I et annet av prosjektene ønsker forskerne ved bruk av kombinerte forskningsmetoder å bidra med ny kunnskap om, og praktiske tiltak mot, seksuell trakassering og overgrep i svensk og norsk hestesektor. Prosjektet har som mål å utvikle forebyggende og reaktive tiltak for trygghet i idrettsmiljøet.

I det siste innvilgede prosjektet ser forskerne nærmere på hvilken type trening en rytter bør gjøre for å forbedre sin rideteknikk og samspillet med hesten. Resultatene forventes å komme både hest og rytter til gode, gjennom forbedret helse, prestasjon og velferd for både hest og rytter.

Årets innvilgede prosjekter representerer svært aktuelle fagområder for å styrke hestenæringens verdi i samfunnet fra tre ulike sider; trygt arbeidsmiljø i hestenæringen, verdien av ferdigheter utviklet i et stabilt miljø, og rytterutvikling for bedre kommunikasjon og samspill mellom hest og rytter. Alle årets innvilgede prosjekter blir spennende å følge, sier Lina Bengtsson, forskningssekretær i Stiftelsen Hästforskning.

Målrettet utlysning mot kaldblodstraver
I år har også spesialutlysningen for kaldblodstravhester blitt gjort i samarbeid med svensk og norsk travsport og Järvsöfaks Foundation. Innenfor denne utlysningen ble det bevilget midler til et prosjekt der forskerne skal studere effekten av økt slektskap hos kaldblodstravere og legge et grunnlag for bærekraftig avlsarbeid som fremmer rasens fremtidige helse og robusthet. Prosjektet skal også utvikle og formidle strategier for å håndtere innavl og skadelige genvarianter i rasen.

Nye prosjekter som tildeles tilskudd for første prosjektår

  • Optimerad avel för sunda och högpresterande sporthästar genom linjärt beskrivna egenskaper. (Åsa Gelinder Viklund, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU))
  • "Hästfolk är vana att hugga i": Arbetsgivares och ryttares syn på färdigheter och egenskaper som utvecklats i ridmiljön (Maria Ek Styvén, Luleå Tekniska Universitet (LTU))
  • EHV-1 i Sverige og Norge (Susanna Sternberg, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Cecilia Wolff, Norwegian Veterinary Institute (NVI))
  • Runt och runt i cirklar - dags att komma framåt med hältdiagnostik vid longering (Emma Persson-Sjödin Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Anne Selven Kallerud, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)).
  • Raskere og bedre sårheling ved bruk av autologe hudkomponenter (Cathrine Fjordbakk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Dylan Gorvey, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU))
  • Trygga idrottsmiljöer inom hästsektorn i Sverige och Norge (Susanne Johansson Gymnastik- och idrottshögskolan, (GIH) og Åse Strandbu, Norges idrettshøgskole (NIH))
  • Kan vi forbedre rideferdigheter og hestevelferd gjennom trening av ryttere uten hest? (Maria Terese Engell, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Anna Byström, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)).
  • Spesialutlysning kaldblodstraver. Inavelsdepression hos kallblodstravare – kalla sanningar om en het fråga (Susanne Eriksson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Peer Berg, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU))

I tillegg til de nye prosjektene gis det videre støtte til 12 pågående prosjekter. Av pågående prosjekter er det seks svenske, to norske og fire samarbeidsprosjekter mellom landene. Les mer om pågående prosjekter på nettsiden til Stiftelsen Hästforskning.

For mer informasjon
Stiftelsen Hästforsknings hjemmeside

Lina Bengtsson, forskningssekretær
Telefon +46 70 309 84 54
Epost lina.bengtsson@lantbruksforskning.se