Praktisk informasjon:
Kurset går over to helger og inkluderer veiledning i utførelse av praktiske øvelser hjemme med egne hester mellom samlingene.

Samling 1 (dato 3-4. november)
Oppmøte er fredag 3. november klokken 10.00. Første samling avsluttes kl 16.00 lørdag 4. november.
Samling 2 (dato 2-3. februar)
Oppmøte fredag 2. februar klokken 10.00 til lørdag 3. februar kl 16.00.
Lunsj både fredag og lørdag er inkludert i kursprisen på begge samlingene. Middag fredag kveld kan bestilles som tilleggsvalg. 

Kursinnhold
Norsk Hestesenter er en fagskole, så kurset har et praktisk fokus. Det er laget for deg som ønsker en innføring i hvordan aktiviteter med hest kan brukes målrettet mot skolevegring, sosiale utfordringer og selvutvikling. Kurset vil gi deg en verktøykasse av øvelser, og en forståelse av hvordan du bygger opp en hesteassistert aktivitet til å være en god læringsarena. Fokuset vil være på identitetsskaping og utvikling av lederegenskaper hos barn og unge, samt rehabilitering og tilrettelegging for en trygg arena som kan være oppbyggende for eksempel i forbindelse med arbeidstrening for unge uføre.

Foreleserne jobber selv med aktiviteter knyttet til hest som virkemiddel for barn og unges utvikling både privat, kommunalt og i rideskolevirksomhet. De vil gi deg en innføring i hvordan de jobber, og hva som er viktig for å lykkes med hesteassisterte aktiviteter.

Hesten som læremester i skole og pedagogisk arbeid

  • Hva er en god pedagog og veileder?
  • Barn og unges utvikling - hvordan lærer barn
  • Øvelser med hest i pedagogisk arbeid – hvordan tilrettelegge for å oppfylle læreplanmål

Hesten som læremester i helsefremmende arbeid

  • Hva er helsefremming?
  • Selvutvikling og identitetsbygging
  • Sosial støtte og en opplevelse av en trygg arena
  • Øvelser med hest i helsefremmende arbeid – hva er det og hvordan kan jeg selge det?

Hvordan skape en god læremester i hesten?

  • Hestens velferd og trivsel
  • Tilrettelegging for god hestevelferd i øvelsene

Les foreløpig kursbeskrivelse her

Pris
Hele kurset kr 7.000,- inkluderer to helgesamlinger (fredag + lørdag), lunsj begge dager, kaffe og biteti mellom slagene.
Kun samling 1 kr 4.500,- inkluderer lunsj begge dager, kaffe og biteti mellom slagene.
Kun samling 2 kr 4.500,- inkluderer lunsj begge dager, kaffe og biteti mellom slagene.
Vi oppfordrer til å delta på begge samlingene. Prisen er rabattert for de som melder på hele kurset.

Om instruktørene

Hilde Westgaard Langeland
Hilde har en doktorgrad i folkehelsevitenskap om selvutvikling med hest for ungdom. Hun er ansvarlig for utdanningen «Hesteassisterte intervensjoner» sammen med NMBU, skriver bok for Fagbokforlaget om «Hesten i helsefremming» og har prosjekter hjemme på småbruket for ungdom «Sterkere sammen med hest». Hilde har lang hesteerfaring og har undervist om temaet «Hest og helse» i flere år. Dette kurset er utviklet for å gi deltakerne en praktisk tilnærming.

Marit Bøhler Pihl
Marit er daglig leder ved Søndre Aas Gård og Miljøsenter, som eies og drives av Oslo Kommune. Her brukes dyreassistert læring i fritidsaktivitet og som undervisning og tiltak i samarbeid med barnehage, skole, barnevern, bup og nav. Marit er barnevernspedagog med videreutdanning innen psykososialt arbeid med barn og unge, og videreutdanning innen dyre- og hesteassisterte intervensjoner/- sosialt arbeid. Hun har erfaringer fra samarbeid med samarbeidspartnere innenfor det offentlige og kan si noe om hestens rolle i forebyggende og helsefremmende arbeid - i hovedsak mot barn og unge.  
Hun har kompetanse om hvordan du kan selge inn og designe tilbudet ditt.

Mari Jacobsen
Mari driver Bytoppentrivselsgård  og jobber med hest i helsefremming og mental helse. Hun skriver bok om «Hesten i helsefremming» og er egngasjert i å synliggjøre hvordan hesten kan bidra til å fremme god mental helse. Mari har eget småbruk og en hesteflokk som hun bruker i arbeidet sitt.

Hanne K. Dahl Lien
Faglig leder for ridelærerutdannelsen på Norsk Hestesenter, unghest ansvarlig, trener C og banebygger. Utdannet ridelærer trinn 3 fra Strømsholm/Flyinge. Stort fokus på fysisk trening av rytterne.

Påmelding
Ved påmelding ønsker vi at du skriver litt om din bakgrunn/erfaring, samt hvorfor du vil ta kurset. Dette er til stor hjelp for oss når vi skal planlegge gjennomføringen av kurset.
Dersom du har matallergier som skal hensyntas ber vi også om at dette meldes inn i påmeldingen.

Overnatting
Bilitt Gård, bed & Breakfast
Hoff Gjestegiveri
Hekshusstranda Camping
Evjua Strandpark
Quality Hotel Strand, Gjøvik
Internatet på Norsk Hestesenter er nå fullbooket.

Spørsmål om kurset kan rettet til hilde.langeland@nhest.no eller telefon 92 24 49 39

Velkommen på kurs!